Hej!

Jag skulle gärna vilja ha råd av er. Det är så att jag och min sambo sedan 5 år ska separera. Jag och gemensamma sonen bor nu kvar i huset medan mitt ex fått lägenhet på annan ort pga arbete. Vi håller på att sälja huset och har nu skrivit kontrakt med en köpare. Mitt problem gäller det ekonomiska och vilka regler som gäller på området. Vi har inte skrivit något samboavtal. När det gäller bohag har vi kommit överens om vem som tar vad. Problemet rör vårt hus.

När vi köpte huset för 4 år sedan lade vi ungefär lika mycket pengar till kontantinsatsen och står som ägare på 50% var. Under åren har vi renoverat huset, vilket delvis har finansierats av våra inkomster, men till stor del genom att vi fått pengar av min sambos mamma. Det rör sig om cirka 400 000 kr totalt som vi fått för att vi skulle kunna ha ett ordentligt kök och kunna byta värmesystem. Inga gåvobrev har skrivits.

Nu när vi säljer huset menar min sambo att han ska få större del av det som blir över efter att mäklararvodet dragits av och lånen har lösts. Detta med motivering att hans släkt bidragit med mer pengar än min sida. Det rör sig om att han skulle få 500 000 kr och jag skulle få runt 350 000 kr. Initialt har jag trott på det han sagt men efter att ha funderat på det och pratat med mina föräldrar tycker jag att det låter konstigt eftersom jag faktiskt äger 50% av huset. Kan tillägga att jag och sambon inte har skrivit några skuldebrev eller något sånt eftersom att det varit självklart att pengarna var till vår familj och vårt gemensamma hus.

Min före detta hotar nu med att han nu i efterhand ska ”hitta på” att hans mamma lånat ut dem här pengarna till oss och att dem skulderna ska betalas av innan vi delar på resten som blir kvar. Det skulle då inte bli mycket över till mig. Jag oroar mig nu för att han ska försöka sig på att antingen fabricera något skuldebrev i efterhand eller att fabricera gåvobrev från hans mamma där det står att pengarna bara ska vara en gåva till honom. Jag undrar om detta är lagligt och om det inte är det undrar jag vad brottsrubriceringen kan vara. Får man ens teoretiskt sett ta ett lån bakom ryggen på ens sambo för att finansiera renoveringen på ett hus man äger tillsammans?

 

Hej och tack för din fråga!

Huset

Tillämplig lagstiftning i din och din före detta sambos fall är Sambolagen (SamboL), detta för att ni enligt 1 § SamboL stadigvarande har bott tillsammans i ett parförhållande samt har haft ett gemensamt hushåll.

Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, detta gäller ifall egendomen förvärvats för gemensam användning. Att bostad och bohag utgör samboegendom innebär att värdet av egendomen kan bli föremål för likadelning mellan samborna vid samboendets upplösning, detta oavsett vem av samborna som är ägare. 5 § SamboL anger vad som enligt sambolagen ska utgöra gemensam bostad. Det kan enligt sambolagen röra sig om bl a fast egendom, byggnad och bostadsrätt. Bostaden ska då vara avsedd för sambornas gemensamma hem samt innehas huvudsakligen för detta ändamål. Enligt 14 § SamboL delas värdet av samboegendomen lika mellan samborna, så länge det inte finns ett samboavtal som säger annat, se 9 § SamboL.

Då det i ert fall inte finns något samboavtal samt att bostaden har förvärvats under samboförhållandet i syfte att bli ert gemensamma hem så bör huset utgöra samboegendom. Under dessa förhållanden spelar det ingen roll vem som betalat för bostaden eller vem som står som ägare. Värdet ska som utgångspunkt delas lika mellan er vid en bodelning. Det kan dock vara bra att känna till den s.k. jämkningsregeln i 15 § SamboL, som under vissa omständigheter kan innebära ett avsteg från likadelning om en sådan anses oskälig (en jämkning till förmån för din före detta sambo tror vi dock inte kan bli aktuell).

Enligt8 § SamboL kan samboegendomen (bostad och bohag) fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av dem begär det. Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphört. Om samborna inte kan enas om bodelning kan en sambo vända sig till domstol med begäran om att en bodelningsförrättare ska förordnas, 26 § SamboL.

I vissa fall ska bostad och bohag inte utgöra samboegendom och egendomen ska då inte delas lika vid samboendets upplösning. Enligt 4 § p 1 SamboL utgör inte egendom samboegendom ifall egendomen utgör en gåva som en sambo fått av någon annan än den andra sambon med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Vidare följer av 4 § p 4 SamboL att även egendom som trätt istället för egendom som avses i 4 § p 1 SamboL också är enskild egendom, dvs. inte samboegendom. I ert fall verkar det dock inte finnas något gåvobrev eller liknande.

Sammanfattningsvis: er bostad utgör sannolikt samboegendom och dess värde ska därför delas lika mellan er vid en bodelning. Detta bör gälla oavsett om din före detta sambos mamma bidragit med pengar till renovering. Är det däremot så att pengarna för renoveringen utgjorde ett lån, kan det bli så att detta ska avräknas enligt 13 § SamboL innan en likadelning av värdet som finns kvar sker.

 

Möjligt brott
Det är svårt att besvara frågan om eventuella brott då vi har för lite vetskap om omständigheterna. Ifall din före detta sambo och hans mamma skulle fabricera ett gåvobrev respektive skuldebrev skulle de eventuellt kunna göra sig skyldiga till urkundsförfalskning enligt 14 kap 1 § Brottsbalken. Detta utgör ett förfalskningsbrott som ska utredas av polis och åklagare.