Hej!

Jag och min sambo har nyligen fått en liten dotter, det är mitt tredje barn och hans första. Vi bor i en villa som jag äger, hade huset redan när vi träffades. Vi delar på utgifterna för huset förutom amorteringar, de betalar jag själv, men de månatliga utgifterna, renoveringar, om någon vitvara eller liknande går sönder osv så köper vi det gemensamt. Jag har inget sparande i övrigt just nu, han har några hundra tusen på sparkonto och i aktier. Vi har en varsin livförsäkring som den andra får ut om någon av oss skulle avlida. Vad behöver vi mer tänka på med tanke på att vi inte är gifta? Jag vill tex inte att han och vår gemensamma dotter ska behöva flytta om något händer mig.

 

 

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni inte är gifta är det främst sambolagen (SamboL) som är aktuell i ert fall.

 

Upphörande av samboskap
Ett samboförhållande upphör om ni gifter er, flyttar isär eller någon av er avlider, 2 § SamboL.

 

Bostaden
Enligt 3 § SamboL är er gemensamma bostad samboegendom. Detta förutsätter dock att bostaden förvärvats för gemensam användning. Det ska alltså ha funnits en avsikt att det ska utgöra gemensam egendom vid förvärvstillfället. Eftersom du hade huset redan innan du och din sambo träffades utgår vi från att någon sådan avsikt inte fanns vid förvärvstidpunkten. Det innebär att villan inte är samboegendom, och därför inte heller ska ingå i den egendom som ni ska dela på vid en eventuell separation eller om någon avlider.

Enligt 22 § SamboL har den ena sambon rätt att överta den gemensamma bostaden även om den inte utgör samboegendom vid ett eventuellt upphörande av samboförhållande, givet att denna sambo bäst behöver bostaden och det inte är oskäligt i övrigt. Detta lagrum gäller emellertid bara för bostads- och hyresrätter. Således kan inte din sambo begära övertagande av er gemensamma bostad eftersom en villa inte är bostads- eller hyresrätt.

Att din sambo är med och betalar för räntor, renoveringar och dylikt förändrar inte bostadssituationen. Den fortsätter alltjämt att utgöra din enskilda egendom.

 

Din sambos pengar på sparkonto

Pengarna som din sambo har sparade ingår inte i er samboegendom, och är därför hans enskilda egendom. Detta följer av 3 § SamboL eftersom sparade pengar inte utgör bohag.

 

Livförsäkringarna

Även livförsäkringar undantas av samma skäl som angetts angående din sambos sparpengar. Dock kommer givetvis pengarna utfalla till er efter varandra, vid ett eventuellt frånfälle. Medan ni lever utgör de alltjämt enskild egendom.

Vidare undantas sådan egendom som nämns i 4, 7 eller 9 §§ SamboL från samboegendom. I de angivna lagrummen nämns bland annat gåvor, egendom som erhållits genom arv eller testamente och fritidsbostad.

I 9 § SamboL föreskrivs att ni skriftligen kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i er samboegendom. Om ett villkor i avtalet är oskäligt kan det emellertid åsidosättas vid en prövning.

 

Avtal om bostad vid eventuellt frånfälle

Du kan skriva in i ett testamente att din sambo ska ärva bostaden, men att den sedan ska övergå till dina barn när han i sin tur avlider. Det är svårt att närmare svara på hur ett sådant avtal bör utformas, eftersom vi saknar tillräckligt med information för det. Vi råder er därför att anlita juridisk expertis vid ett upprättande av ett testamente.

 

Arvssituation

I och med att det inte finns något testamente, vad vi förstår, kommer din egendom att delas lika mellan dina barn. Din sambo ärver ingenting efter dig, om det inte finns ett testamente. Däremot erhåller han, som ovan nämnts, hälften av den egendom som ingår i samboegendomen. Resten delas lika mellan dina tre barn, om inget förskott på arv gjorts. För att helt säkerställa att din sambo och ert gemensamma barn inte ska behöva flytta vid eventuellt frånfälle, bör ni upprätta ett avtal om detta.

Närmare bestämmelser om arvsordningen finns i ärvdabalken.