Hej!
Min fråga handlar om fallet där man vill göra bodelning i samband med skilsmässa, när man vill ta steget till att bli särbos under tidsperioden efter det att ansökan har skickats in men innan 6 månader har gått då den kan verkställas, för att rent praktiskt lösa boendesituationen. D.v.s. att göra bodelning innan man rent juridiskt är skilda.

Vad sker i samband med att en sådan bodelning görs och hur verkställs den?
Kan man välja att verkställa den helt eller delvis?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Som du själv säger så har ni 6 månader på er att fundera över om en skilsmässa faktiskt ska bli aktuell. Denna 6-månadersregel aktualiseras då man har barn som är under 16 år eller om det endast är den ena maken som vill skiljas, 5 kap 1-2 §§ äktenskapsbalken (ÄktB).

En bodelning måste göras när ett äktenskap upphör. En ansökan om skilsmässa ska skickas in till tingsrätten av den ena eller bägge makarna. Om endast den ena maken vill skiljas måste den andra maken inge en stämningsansökan till tingsrätten och yrka (be om) att domstolen dömer till äktenskapsskillnad mellan makarna.

När en bodelning har förrättats skall makarna ge in bodelningshandlingen till tingsrätten för att handlingen ska registreras. När detta sker registreras handlingarna i det för hela riket gemensamma äktenskapsregistret.

Om vi förstår dina frågor rätt undrar du bland annat om det är okej att leva ifrån varandra under betänketiden. Detta ska inte vara något problem, ni behöver inte bo med varandra innan tingsrätten dömt om skilsmässan. Viktigt att tänka på är dock att maken som bäst behöver den tidigare gemensamma bostaden har rätt till denna i samband med skilsmässan. Den andre maken har då rätt till ersättning för sin del av bostaden. Detta gäller även hyresrätter, oavsett vem som innehar hyreskontraktet.

Den andra frågan vi identifierar är den om själva bodelningen.

Enligt 9 kap 1 § st 2 ÄktB får man (efter anmälan till skatteverket) som makar, om man är ense, fördela sin egendom genom bodelning under själva äktenskapet. Det måste sedan registreras av skatteverket. Ni kan alltså genomföra en bodelning innan ni är skilda. Detta kräver dock att ni är ense. Det är okej att bara reglera den egendom ni känner är viktigast att bli klar med snabbt. Låt säga att ni exempelvis vill klarlägga äganderätten till ert hus, ni kan då använda er av detta sätt och bodela just det huset. Det krävs dock att ni är ense och att reglerna om anmälan och registrering av skatteverket efterlevs.