Hej. Min dotter lever i ett samboförhållande. I samband med renovering av den villa de bor i så har jag skänkt min dotter en störres summa pengar som hjälp med renoveringen. I händelse av att dom separerar så vill jag inte att värdet av min gåva skall delas med hennes sambo. Hur säkerställer jag detta rent juridiskt? Vilken typ av handling skall upprättas?

Hej och tack för din fråga!

För samboförhållanden gäller sambolagen (SamboL). Enligt 8 § SamboL är det endast samboegendom som ingår i en bodelning för det fall att samboförhållandet skulle upphöra. Pengar utgör inte samboegendom enligt 3 § SamboL och ingår därför inte i en bodelning. Så länge gåvan är just i formen av pengar och ligger på din dotters konto så kommer de därför aldrig kunna tillfalla sambon. 

Om pengarna används till renoveringen blir saken svårare. Första frågan är då om villan utgör sådan ovan nämnd samboegendom och alls ska ingå i en bodelning. Bostaden kan utgöra samboegendom men bara om den förvärvats för gemensamt bruk. Ägde din dotter villan innan samboförhållandet påbörjades, är villan inte samboegendom och kommer inte ingå i en bodelning. Den kommer bara tillhöra henne. Är fallet så blir det heller inga problem med att använda pengarna för renovering då den eventuella värdeökning som renoveringen leder till endast kommer tillfalla henne vid en försäljning av villan.

Om villan istället förvärvades av någon av de båda samborna eller båda, för gemensamt bruk är den samboegendom och kommer den ingå i en bodelning. Då kommer värdet på bostaden delas lika mellan samborna oavsett vem som står på lånet, vem som betalat mest av köpeskillingen eller stått för renoveringen. Att din dotter står för renoveringen med pengarna givna av dig kommer alltså inte speglas i bodelningen. Värdet på villan delas lika oavsett, enligt sambolagens regler om 50/50 fördelning. Vill man frångå sambolagens regler krävs ett samboavtal. Det är dock inget du kan göra utan det ska upprättas mellan din dotter och hennes sambo. Annars kommer utgifterna för renoveringen som delvis tillkommer sambon genom en trolig värdeökning, att ses som en gåva från din dotter till honom eller henne vid en eventuell bodelning.

Antingen kan villan genom ett samboavtal undantas från att ingå vid en eventuell bodelning. Istället skulle villan samägas av samborna och då kan man fördela ägarandelarna dels motsvarande vad de stod för vid inköpet av villan och dels så att din dotters bidrag till renoveringen skulle tillgodoräknas henne. Alternativt så kan man upprätta ett skuldebrev från din dotters sambo till henne för att täcka den utdelning sambon får vid försäljning och låta den gå tillbaka till henne. Viktigt att påpeka är dock att skuldebrev är på fast belopp och det innebär en viss risk för din dotters sambo för det fall att villan tappar i värde. Då kommer sambons skuld till din dotter vara oförändrad men dennes utdelning inte lika stor som förväntad. Det innebär dock ingen orättvisa, eftersom din dotter gått in med en bestämd summa pengar och hennes andel i villan påverkas i samma utsträckning, men en värdeminskning kan leda till kännbara ekonomiska konsekvenser för den skuldsatta sambon.

Jag vill uppmuntra dig att informera din dotter om hur läget ser ut och vad en bodelning skulle kunna få för resultat. Sedan bör din dotter och hennes sambo överväga hur de bäst vill reglera hennes bidrag till renoveringen så att hon får täckning för den utgiften på bästa sätt om deras förhållande skulle upphöra. Att upprätta ett samboavtal eller utfärda ett skuldebrev är tyvärr inget jag kan hjälpa er med så i den frågan kan det vara smart att ta hjälp av en verksam jurist.