Hejsan!

Jag har en fråga som jag hoppas jag kan få svar på:

Jag fick för drygt en månad sedan en lapp sittandes på min vindruta, där det stod följande:

REPA ALDRIG MIN BIL IGEN, DET SKALL INTE VUXNA FRISKA KVINNOR ÄGNA SIG ÅT.

Jag tänkte inte mer på det utan dagarna gick, och vips så låg det nu ett brev i min brevlåda där det stod följande:

För din kännedom så har vi nu varit i kontakt med polisen och har haft ett personligt möte med honom eftersom vi har fått våra bilar repade. Vi har gått igenom samband och gett honom historik om vad som hänt, bland annat att även bilägare Y:s bil blivit repad. Om du är intresserad av att ha ett personligt möte och prata om detta. Polisen har erbjudit sig att deltaga om vi så önskar. Om någon av våra bilar blir repade igen kommer vi direkt att ta kontakt med polisen för vidare åtgärder.

Jag kontaktade polisen angående detta brev som jag hade fått, och skrev följande:

Idag när jag kom hem hittade jag detta brevet i min brevlåda (det som är skrivet ovan)

Jag undra om det är helt okej att skicka beskyllningar och hot till andra personer?

Som jag även tyder brevet så finner jag något slags hot i detta:

”Om någon av våra bilar blir repade igen, kommer vi att direkt ta kontakt med polisen för vidare åtgärder”

För mig är detta hot! Så om någon av dessa personer får en skada på sina bilar skall jag då stå som anklagad för dessa??

Jag har inget att gör med deras skador på sina bilar, så jag vill inte ha några lappar sittandes på min vindruta eller några brev skickades till mig i min brevlåda något mer, och slutar inte denna förföljelse och anklagelser kommer jag att ta kontakt med polisen för att göra en anmälan om ärekränkning och förtal.

Hur går jag vidare?

 

Återkoppling av Juristresursen:

Hej och tack för din fråga!

Här nedan beskrivs de brott som kan aktualiseras med beaktande av lappen på din bil och att de har gått till polisen.

Vad gäller brottet förtal ställs det ganska höga krav för att brott ska anses ha begåtts. I 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) står det att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms till förtal. Detta innebär att det krävs att det är en uppgift (som exempelvis kan vara den lämnade lappen) som ska lämnas, och lämnandet kan ske på olika sätt. Vad som krävs är att uppgiften sprids till andra än till dig, med avsikt att du ska anses klandervärd i ditt levnadssätt. Problemet här, som vi ser det, är att det förmodligen inte är spritt i tillräcklig utsträckning. För förtal krävs alltså, p.g.a. den starka yttrandefriheten, att uppgifterna ska spridas till flera personer än vad som har skett i ditt fall då lappen på din bil förmodligen är riktad mot dig och inte med avsikt att informationen ska rikta sig till andra för att få dem att se dig som klandervärd i ditt levnadssätt.

Det kan däremot röra sig om förolämpning enligt 5 kap 3 § BrB då uppgiften enbart behöver vara lämnad till dig, dvs. den behöver inte vara spridd till andra. Detta kan ske genom beskyllning. För att förolämpning ska vara begånget krävs att de/den som har lämnat lappen har gjort det i syfte att såra och kränka dig. Har personen lagt lappen på din bil i tron om att du kanske har repat dennes bil är det inte förolämpning. Problemet här är också att det inte kommer vara en åklagare som tar upp ditt mål till domstol, då det inte faller under allmänt åtal. Det innebär att du själv måste inleda åtal.

Någonting som faller under allmänt åtal är falsk eller vårdslös tillvitelse. Om det är så att personerna i fråga har gått till polisen under omständigheter att personerna tror att du inte har begått det brott som de anklagar dig för kanske det skulle vara fråga om falsk eller vårdslös tillvitelse. Det räcker alltså att de tror att det som de anklagar dig för inte är sant. Dessutom krävs att de går till polisen för att de vill att du ska straffas oskyldigt. I ditt fall kommer det förmodligen vara svårt att bevisa att dessa omständigheter föreligger.

Vad gäller olaga hot enligt 4 kap 5 § BrB krävs att någon hotat att skada dig eller din egendom genom en brottslig gärning, vilket det inte är fråga om.

Att påpeka kan vara att om personerna fortsätter att lägga lappar på din bil kan det röra sig om ofredande. I så fall måste det röra sig om att lapparna kommer konsekvent, i syfte att ofreda dig. Fortsätter detta kan du polisanmäla det.

Hur du ska gå till väga: Alla brotten utom förtal kan du gå till polisen och polisanmäla, och beskriva vad som har skett. Ta med lappen och den bevisning som du har. Vad det gäller brottet förtal, kan du ta hjälp av en jurist, för det målet måste du driva på egen hand. Det är upp till polisen att bedöma om din bevisning ger skäl att inleda en förundersökning.