God dag!
Den 15 november 2014 köpte jag en bil. I serviceboken finns en MECA stämpel som intygar om service (där reservdelar byts ut) bara en vecka innan mitt köp.
Dagen efter mitt köp går bilen sönder. MECA UPPSALA genomgick en kontroll av bilen och kunde konstatera att felet låg i reservdelsbytet som gjordes veckan innan köpet. Problemet är att verkstaden som utförde arbetet gått i konkurs, och MECA svarar inte på mina brev fastän deras stämpel intygar oss kunder om att service är utförd på rätt sätt.

Jag undrar nu hur jag ska gå till väga? Vart ska jag vända mig och är detta ett fall jag skulle kunna vinna i domstolen?

 

Hej och tack för din fråga!

Bilen som du har köpt hade genomgått ett reservdelsbyte veckan innan köpet. Dagen efter köpet går bilen sönder, och MECA Uppsala konstaterar att felet berodde på reservdelsbytet.

Då det inte framgår annat av din fråga utgår vi från att du har köpt bilen i egenskap av en privatperson, och därför omfattas din situation av konsumenttjänstlagen (KtjL) enligt 1 § 1 st.

Om resultatet av tjänsten avviker från vad du som konsument har rätt att kräva är tjänsten enligt 4 § KtjL att anse som felaktig. Enligt samma bestämmelse gäller att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmannamässigt med utgångspunkt i parternas avtal, och hon eller han ska dessutom med tillbörlig omsorg tillvarata konsumentens intressen.

Eftersom din bil har gått sönder just på grund av den utförda servicen är bilen mot bakgrund av redogörelsen ovan att anse som felaktig i rättslig mening. Du har således rätt att rikta anspråk mot bilverkstaden som utfört servicen. Eftersom denna verkstad som tillhör MECA har gått i konkurs skulle du kunna vända dig till MECA och åberopa den felaktiga tjänsten. Det framgår av MECA:s hemsida att de erbjuder sina kunder en treårig garanti vad gäller reservdelar, se här.

De anspråk som du skulle kunna åberopa är enligt 16 § KtjL: hålla inne betalningen, avhjälpande, prisavdrag eller hävning av avtalet.

Skulle MECA erbjuda att avhjälpa felet enligt 20 § 2 st. KtjL, så torde du ha särskilda skäl att avvisa erbjudandet och istället vända dig till ett annat företag för att få bilen reparerad. Detta eftersom det var en MECA-bilverkstad som hade utfört den felaktiga tjänsten, och MECA dessutom inte svarade på dina brev.

Om felet däremot inte blir avhjälpt så får du som konsument begära prisavdrag enligt 21 § 1 st. KtjL. Du får även häva avtalet om syftet med tjänsten är förfelat, om näringsidkaren insett eller borde ha insett detta. I så fall skall prestationerna återgå enligt 23 § 1 st. KtjL, vilket i ditt fall torde innebära att du får tillbaka den summan som erlagts för reservdelsbytet.

Du skulle dessutom kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot MECA enligt 31 § 3 st. KtjL, om skadan på bilen som uppstått inte beror på att det förelegat hinder utom bilverkstadens kontroll att leverera en felfri tjänst. Du skulle alltså kunna ha rätt till ekonomisk ersättning för den skada/de skador som det felaktigt utförda reservdelsbytet har lett till.

Det är svårt för oss att kommentera frågan om du skulle kunna vinna i domstol, eftersom vi inte vet så mycket om MECA:s inställning till problemet och dess eventuella lösning. Vi skulle inte rekommendera att vända dig till domstol om tvisten går att lösa i ett tidigare skede. Rättegångskostnaderna kan bli mycket höga och därför är det bästa alternativet för dig att i första hand försöka komma i kontakt med MECA genom att ringa dem, då dina brev inte besvaras. Vi rekommenderar dig att ta kontakt med MECA och kräva dina rättigheter innan du vänder dig till ett annat företag för att få bilen reparerad.