Hej!
Jag sålde en Subaru Impreza (privat) för 8 månader sen. Nybesiktigad, utan anmärkning.

Det var en tjej (ca 45år) som ställde sig som ägare på bilen. Dock var det sonen som kom och kollade på bilen och ville genomföra köpet. Vi skrev på ett blocket-Avtal. Där mina och den nya ägarens uppgifter skrevs ner (45 åringen). Inget mer.

Nu 8 månader senare så kontaktar sonen mig om att han i sin tur har sålt bilen till en ny ägare.

Den nya ägaren kontaktar sonen efter ca 2 veckor, och förklarar att det är rost under bilen som behöver lagas för ett värda av ca 25000kr.

Sonen kontaktar mig och vill upphäva köpet av bilen med mig.

Han pratar om att kontakta advokat och att gå upp i domstol

Jag har inte vetat om rosten, om den ens fanns under min tid av ägandet av bilen.

Vad ska jag göra? Jag anser såklart att jag inte ens har något med detta att göra – då jag inte ägt bilen på 8 månader och varken sonen eller 45åringen har kontaktat mig gällande någon rost under tiden hon ägde bilen.

Vad ska jag göra?

 

Hej och tack för din fråga!

En första fråga är vilken lag som är tillämplig. Svaret är att köplagen (KöpL) är tillämplig eftersom det är en privatperson (alltså inte ett företag) som har sålt bilen till en annan privatperson (jfr. 1 § konsumentköplagen).

 

Vi vill redan här nämna att dina möjligheter att slippa behöva betala ersättning är mycket goda. För att du ska kunna hållas ansvarig krävs nämligen att köparen (sonen) kan bevisa ett flertal saker. Dessa saker ska vi gå igenom här nedan.

 

Enligt 17 § köplagen är en vara felaktig om den avviker från vad en normal köpare med fog kan förvänta sig. Beträffande detta kan vi konstatera att en normal köpare givetvis kan räkna med att det inte ska finnas rost på undersidan av en bil. Dock krävs dessutom att köparen kan bevisa att det här felet förelåg vid tidpunkten för köpet. Som bevisning kan köparen t.ex. åberopa ett expertutlåtande i vilket det anges att rosten är mer än åtta månader gammal. Beroende på hur nytt ditt besiktningsprotokoll är kan även detta användas som motbevis till ett sådant eventuellt expertutlåtande. Har du t.ex. besiktat bilen ca en vecka före du sålde den och det inte finns något skrivet om rost i detta så talar det starkt för att det inte var ett fel som fanns vid köpet, och som köparen alltså inte kan åberopa. Om istället besiktningsintyget skulle vara flera månader gammalt så får det å andra sidan ett betydligt lägre bevisvärde.

 

Av ditt e-post framgår att sonen har undersökt bilen. Detta innebär enligt 20 § köplagen att han inte får åberopa ett fel som han borde ha upptäckt när han företog den här undersökningen. Det som är avgörande för om han borde ha upptäckt felet är hur lätt det var att hitta. När det gäller rost på bilens underrede får detta anses vara en sådan sak som är relativt lätt att upptäcka (det vore en annan sak om rosten skulle finnas på t.ex. ett svåråtkomligt utrymme i motorn). Alltså får inte köparen åberopa felet även om han skulle kunna bevisa att felet redan fanns när han köpte bilen.

 

Slutligen gäller enligt 20 § köplagen att, även om köparen skulle kunna bevisa att bilen hade rostskador vid köpet och även om han inte borde ha upptäckt dessa när han undersökte bilen, “får han inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet” (reklamation). Enligt vår mening borde köparen ha upptäckt felet inom åtta månader och reklamerat tidigare än han gjorde.

 

Sammanfattningsvis synes inget av de ovanstående tre kraven vara uppfyllt och därför kan inte köparen kräva att du ska ersätta honom. En domstol skulle sannolikt också nå denna slutsats.