Hej. Har man rätt att vara tjänstledig på heltid för studier även om studierna endast är på halvtid? Eller står rätten till tjänstledighet i direkt relation till studieomfattningen?

Hej och tack för din fråga!

Rätt till ledighet för studier tillkommer den arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (3 § Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning)

Studieledighetslagen ger arbetstagaren rätt till “behövlig ledighet” från sin anställning. Behövlig ledighet innebär att arbetstagaren ska medges ledighet i den omfattning som behövs för att uppnå uppsatta studiemål. Vid bedömningen av hur mycket tid som är behövlig tas bl.a. hänsyn till utbildningens omfattning, studietakt och det upplägg av studierna som passar arbetstagaren. Vid bedömningen ska även tid för själva studierna, inte bara undervisningstid, tas med I beräkning. Rena självstudier omfattas dock inte Om du som arbetstagare anser att den “behövliga ledigheten” uppgår till heltid så är det utgångspunkten för din rätt.