Hej! Min sons fästmö har amerikanskt medborgarskap (USA). Hon är nu i Sverige och hälsar på min son under tre månader. Hon och min son frilansar och de bor nu i min sons bostadsrättslägenhet och således är alla inkomst- och boendeproblem lösta.
Paret har för avsikt att gifta sig och fästmön skall därvid flytta till Sverige. Problemet är att hon inte får vistas i Sverige medan ansökan om permanent uppehållstillstånd behandlas. Väntetiden för närvarande är 14 månader! Jag tycker detta är en märklig bestämmelse och frågar alltså om det finns någon laglig väg att kunna kringgå detta och få stanna i Sverige under handläggningstiden alternativt korta ner denna?

Hej och tack för din fråga!

Om vi förstår din fråga rätt så handlar den om huruvida din sons flickvän kan stanna kvar i Sverige under handläggningstiden av det permanenta uppehållstillståndet, även när visumets 90 dagar har gått ut. Vi förutsätter att hon inte har några andra tillstånd för att stanna i Sverige, såsom arbetstillstånd eller liknande.

När det gäller permanent uppehållstillstånd så ska ansökan om ett sådant göras innan inresa till Sverige, se 5 kap 18 § Utlänningslagen (UtlL) De undantag som finns till regeln framgår i 5 kap 18 § 2 st UtlL och är bland annat om du har ett annat uppehållstillstånd eller om du har eller väntar barn, då kan ett permanent uppehållstillstånd beviljas även om man redan befinner sig i Sverige. Såsom vi förstår dig är undantagen inte tillämpliga på din sons flickvän, vilket innebär att huvudregeln gäller och att tillstånd då ska beviljas innan inresa i Sverige.

Det ni eventuellt kan göra är att ansöka om förlängt tillstånd för besök så att flickvännen kan stanna kvar i Sverige ytterligare en tid efter det att visumet har löpt ut, se gärna Migrationsverkets hemsida. Ett sådant tillstånd kommer förmodligen beslutas om snabbare, eftersom att det inte är fråga om ett permanent uppehållstillstånd. Enligt Migrationsverkets nuvarande uppgifter om handläggningstid för ett sådant beslut är cirka 3 månader, förutsatt att ansökan innehåller all information som behövs. Om det krävs ytterligare information och vidare utredning kan det ta längre tid.