Får man porta någon på tid på en nattklubb Det är allmän plats som all allmänhet har rätt att gå till och det finns inget lagstöd för att neka personen inträde så länge personen är tillräckligt gammal för att komma in, inte är för full och som betalar inträdet som krävs.

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har tolkat din fråga som att du undrar om en nattklubbsägare kan neka en viss person inträde till klubben under en bestämd tidsperiod. 

Precis som du säger stämmer det att en nattklubb är en plats som är tillgänglig för allmänheten. I rättsfallet NJA 1995 s 84 konstaterade Högsta domstolen att den som portats från en plats som är tillgänglig för allmänheten inte begår något brott om denne ändå tar sig dit.

En nattklubbsägare kan däremot ställa upp krav för inträde så länge kraven inte utgör diskriminering enligt 16 kap 9 § Brottsbalken eller diskrimineringslagen. Detta framgår av rättsfallet NJA 1996 s 768. Nattklubbsägaren kan därför neka personer inträde så länge det inte är på grund av en egenskap som utgör en diskrimineringsgrund. Några exempel på sådana grunder är hudfärg och nationellt ursprung.  

Sammanfattningsvis kan man säga att den som portas från en nattklubb inte kan bestraffas på något vis om denne tar sig in på platsen. Ägaren kan däremot fritt välja vem som ska få beredas inträde så länge det inte utgör diskriminering. Att neka någon inträde för att denne tidigare betett sig illa utgör inte diskriminering.