Hej, 

Vår fråga gäller grannen som kontinuerligt, trots våra påpekanden, parkerar sin bil otroligt nära (4-5 cm) vår stenmur/träskärm. En felaktig mindre rattrörelse en stressig och tidig morgon skulle innebära väldigt stora konsekvenser för vår del. 
Vår och hans fastighetsgräns går alltså i husfasaden och hans bil är parkerad på hans mark dvs uppfart. 

Vår stora fråga är vad som gäller om något skulle hända med vår egendom? Skulle vi i detta fall kunna polisanmäla gällande vårdslöshet i trafik? 
För övrigt har vi fullt villaförsäkring på huset.
Hoppas på ert svar. Tack!

Hej och tack för din fråga!

Vi har tolkat dina frågor som att du dels undrar vad som händer om någon körandes i bil skadar er egendom och dels om ni i så fall skulle kunna polisanmäla det som vårdslöshet i trafik. 

Sakskada 

Om sakskada uppkommer i följd av trafik med motordrivet fordon så utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet, 11 § 1 st Trafikskadelag. Trafikförsäkring är obligatoriskt för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och som inte är avställt, 2 § Trafikskadelag. Trafikskadeersättning regleras skadeståndsrättsligt, 9 § Trafikskadelag. Det innebär att en eventuell ersättning omfattar (1) sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, (2) annan kostnad till följd av skadan, (3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamheten, 5 kap 7 § Skadeståndslagen. 

Vårdslöshet i trafik

Anmälan om brott görs till polisen. Enbart en anmälan till polisen innebär inte att den du anmäler kommer att dömas för vårdslöshet i trafik. Det är upp till polis eller åklagare om förundersökning ska inledas. Vårdslöshet i trafik regleras i 1 § Lag om straff för vissa trafikbrott. För vårdslöshet i trafik så krävs det att vägtrafikant brister i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna.