Hej!

Jag och min fru äger en fastighet med fem pantbrev varav ett är skriftligt och är uttaget av kommunen då fastigheten uppfördes. På en fråga till kommunens fastighetskontor om att omvandla även den inteckningen till ett elektroniskt pantbrev blev svaret nekande. Även möjligheten att få en fotokopia på inteckningen besvarades nekande.

Och så över till min fråga – hur gå till väga för att få tillgång till informationen i det skriftliga pantbrevet? Uppenbarligen var detta med ett pantbrev initierat av kommunen i samband med nybyggnation en regel som troligen gäller stora delar av fastighetsbeståndet.

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi har förstått din första fråga, så undrar du ifall du har rätt att få information om pantbrevet i din fastighet samt om du har rätt att lösa ut det.

Din rätt att få ut pantbrevet är beroende av ifall kommunen har en fordran mot dig. Om kommunen har ett penninganspråk har du rätt att få reda på hur stor fordran är. Då ska du kunna betala av den skuld du har till kommunen, i enlighet med pantavtalet. När skulden är betald har du rätt att få ut pantbrevet.

Du har dock inte rätt innan skulden är betald att få ut själva pantbrevet, då kommunen har det som säkerhet för sin fordran.

Om pantbrevet inte är belånat, har kommunen inte heller någon fordran gentemot dig. Det innebär att du har rätt att få ut pantbrevet från kommunen. Om du inte kan få ut det, kan du ansöka om dödande av handling. Det innebär sammanfattningsvis att du bör höra av dig till inskrivningsmyndigheten (fastighetsinskrivningen) och klargöra att pantbrevet har kommit bort. Inskrivningsmyndigheten kommer publicera beskrivningen i post och inrikes tidningar om de anser att handlingen sannolik är bortkommen. Tiden att höra av sig angående pantbrevet är 1-2 år. Om ingen information lämnas som innebär att pantbrevet kan återfinnas, beslutar inskrivningsmyndigheten att handlingen ska dödas.

Din andra fråga rörde ifall du kunde omvandla det skriftliga pantbrevet till ett elektroniskt.

För att kunna omvandla pantbrevet till ett elektroniskt, krävs att du har tillgång till pantbrevet. Förutsättningarna för att få tillgång till pantbrevet har tagits upp ovan. Får du således ut pantbrevet, kan du skicka in pantbrevet till lantmäteriet som omvandlar det till ett elektroniskt.