Jag beställde en sändning varor från Homeshop, men missade att hämta ut den. Jag fick då en räkning som jag inte hade möjlighet att läsa då jag var ute på en lång resa. De har nu debiterat mig 150kr 2 gånger och jag har betalat det trots att det rört sig om endast en försändelse.
De hävdar att jag inte har betalat en avgift på 60 kronor
i påminnelseavgift
Detta kan väl inte vara riktigt då jag betalade två gånger 150 kronor?  Trots att jag betalade in begärt belopp skickade de det till inkasso.

 

 

Hej och tack för din fråga!

Har Homeshop rätt att ta ut en avgift när varorna sändes tillbaka?

Det faktum att du inte hämtade ut varorna kan ses som att du ”avbeställde” varorna, och att köpet därför inte skulle gå igenom. Eftersom Homeshop redan skickat varorna har de haft kostnader på sin sida, som de begär att du ska ersätta dem för, 41 § Konsumentköplagen. Den summa som de begär måste vara skälig i förhållande till köpet ifråga. Säljaren får lov att på förhand bestämma en sådan summa, vilket i Homeshops fall verkar vara 150kr. Du behöver dock bara betala en sådan avgift per köp. Om du gjort två separata beställningar så räknas dessa som två köp, och då har säljaren rätt att ta ut avgift för båda köpen.

Har Homeshop rätt att ta ut en påminnelseavgift?
Säljaren har i regel rätt att ta ut en påminnelseavgift på max 60kr, 1 § Lag om ersättning för inkassokostnader och 4 § Lag om ersättning för inkassokostnader. För att en sådan påminnelseavgift ska få tas ut, måste säljaren ha informerat om detta innan köpet. Detta kan till exempel göras genom säljarens så kallade allmänna villkor. I länken du skickade, står information om att de tar ut en påminnelseavgift på 60kr om fakturan inte betalas i tid. De har naturligtvis bara rätt till denna påminnelseavgift om du faktiskt inte betalat i tid.

Måste du betala till Inkasso?
När din skuld till Homeshop hamnat hos Inkasso kan du betala till dem (Inkasso) istället och bli fri från skulden, 9 § Inkassolagen. Om du redan har betalat till Homeshop inom den tid som var utsatt på påminnelsefakturan, bör du höra av dig till Inkasso och visa t.ex. ett kvitto eller kontoutdrag på att du betalat, 5 § 3 st Inkassolagen. Detta kallas att göra en invändning mot kravet. Du har rätt till att få skälig tid till att kunna invända mot skulden. Denna tid står förmodligen angiven på kravbrevet. Om du inte har några bevis för din betalning eller om du betalat för sent, så är du tyvärr tvungen att betala till Inkasso ändå. Om du tvingas betala till Inkasso, bör du istället vända dig till Homeshop och be dem skicka tillbaka dina pengar.