Jag blev i veckan tagen av en butikskontrollant för att jag hade en vara på mig för under 20 kronor när jag handlade annat, men Ingen polis tillkallades. Jag blev frågad om det var första gången och jag svarade ja. Kontrollanten ringde ett samtal för att kolla om det stämde. Den andra butikskontrollanten kollade priset och sedan kom han tillbaka och berättade vad den kostade. Båda konstaterade att polis inte skulle tillkallas.

Han fyllde i ett papper för eget bruk med mitt leg och min adress och sade inget om polisanmälan eller liknande. Jag var förstås ångersam och jag skojade lite och sade “det är bra att du gör ditt jobb” och det var en allmän trevlig stämning trots det som hade inträffat.

Jag minns att han sade ungefär ”vi låter det gå för den här gången men jag måste ändå fylla i en rapport så att folk ser att jag gör mitt jobb”.

Nu till frågan: vad händer nu? Om ingen polis är tillkallad och han inte har sagt att det en polisanmälan ska göras – görs det ändå en anmälan eller skriver dom bara det som en händelse för framtida internt bruk att dom har tagit en person som har snattat och utdelat en varning?

 

Hej och tack för din fråga!

När det gäller din fråga så blir det svårt att finna något direkt svar. Det som vi kan upplysa dig om är att det är butiken som avgör om anmälan skall ske eller inte. Butiken har upp till två år på sig att upprätta en anmälan då det rörde sig om den mildare formen av stöld, dvs snatteri, 8 kap 2§ Brottsbalken och 35 kap 1§ p.1 Brottsbalken.

Sen hur just denna butik väljer att göra och vilka rutiner de har vid en sådan här händelse är något som vi nog tyvärr inte kan svara på. Vissa matvarubutiker har skyltar med texten ”Alla snatterier polisanmäls”, du skulle kunna undersöka om den aktuella butiken har en sådan för att få en fingervisning om hur deras policy ser ut.

Om butiken nu väljer att skriva en anmälan så blir det polis eller åklagare i nästa steg som skall avgöra om ärendet skall gå vidare eller inte.

Det finns något som kallas för ”strafföreläggande” där det istället för att du skulle kallas till rättegång får en blankett hemskickad där du helt enkelt får skriva på om du erkänner brottet eller inte. Ett erkännande av strafföreläggandet innebär att du döms för brottet och hamnar i belastningsregistret.

Vidare så finns det även något som kallas för ”förundersökningsbegränsning”. Det kan innebära att polisen eller åklagaren väjer att inte fullfölja åtalet. Det kan exempelvis inträffa om brottet inte är särskilt allvarligt och kan klassas som en engångsföreteelse.

Om du vill så kan du kan du gå in och läsa på Åklagarmyndighetens hemsida där det finns lite mer information om hur både strafföreläggande och förundersökningsbegränsning går till,(http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/).

För att summera detta så kan vi nog inte svara på din fråga men jag hoppas att du får lite vägledning i det som vi har har skrivit här till dig!