Hej!

Jag har en kolonistuga som min syster nu ska köpa in sig i med 1/3. Hur skriver vi kontraktet? Ska vi meddela koloniföreningen? Ska ett vittne skriva på kontraktet? Kan vi göra ett eget kontrakt eller finns det någon mall?

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Kolonistugor betraktas juridiskt sett som byggnad på ofri grund, eftersom att ni inte äger marken byggnaden står på. Byggnaden ni äger utgör därför lös egendom. Din syster kommer alltså att köpa in sig i lös egendom och Köplagen (1990:931) kommer att reglera köpet mellan er, i den mån ni inte väljer att avtala om annat.

Meddelandet till koloniföreningen.
Vi förutsätter att det föreligger ett arrendeavtal mellan er och koloniföreningen, alternativt mellan er och kommunen. I det avtalet kan det stå att koloniföreningen ska meddelas och eventuellt godkänna en ny ägare till kolonistugan. En bra idé är därför att gå igenom avtalet. Även om det inte stadgas något i avtalet om försäljning bör ni meddela koloniföreningen oavsett, i syfte att undvika framtida tvister.

Bevittning av kontraktet.
Vid köp av lös egendom finns generellt sett inget krav på vittne, men det kan vara så att er koloniförening har stadgar för hur en överlåtelse ska ske och att det därmed krävs ett vittne.

Utformning av köpeavtal.
Det kan vara så att koloniföreningen tillhandahåller någon form av standardkontrakt som överensstämmer med föreningens stadgar. Om inte, så upprätta ett eget kontrakt. Det bör göras med beaktande av föreningens stadgar och arrendeavtalet mellan dig och föreningen. Vi anser även att följande bör vara med:

·      Säljaren och köparens namn
·      Köpeskillingen
·      Tid för betalning
·      Dagen för tillträde
·      Kolonilottens nummer
·      Om kolonilotten säljs i befintligt skick
·      Underskrift

Om du vill se ett exempel på köpeavtal: http://www.kolonijordgubben.se/dokum/kopeavtal.pdf
Du bör också observera Skatteverkets information om försäljning av byggnad på ofri grund:
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavhuspaofrigrund.4.24321e0c1165ddd61208000860.html