Hej! Jag undrar om jag kan skriva in min son som hyresgäst på mitt hyreskontrakt. Min son är 22 år och har fast jobb. Jag undrar också om eller vad jag kan göra för att överlåta kontraktet till honom, om det är möjligt då jag tänker att jag vill bo i en annan boendeform och han vill bo själv. Finns det nån risk att jag förlorar mitt kontrakt i ett sånt läge?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har uppfattat din fråga att den gäller vilka möjligheter det finns för dig att antingen skriva in din son på hyreskontraktet eller att överlåta hyresrätten till honom. Vidare om det finns någon risk för att du i samband med detta förlorar ditt hyreskontrakt.

Möjlighet till inskrivning

Att skriva in din son som hyresgäst i hyreskontraktet kan endast göras genom samtycke från hyresvärden. Du får alltså tillfråga din hyresvärd om han eller hon går med på detta och först då kan din son skrivas in. Om hyresvärden går med på detta och din son blir inskriven blir den framtida överlåtelsen inget problem. Om din hyresvärd däremot motsätter sig en inskrivning finns vissa andra möjligheter för dig att överlåta kontraktet till din son.

Andra möjligheter att överlåta

Eftersom det rör sig om ett hyresförhållande är 12 kap Jordabalken (JB), som också kallas hyreslagen, aktuell. Där regleras vilka möjligheter det finns för en hyresgäst att överlåta sitt kontrakt. Huvudregeln enligt 12 kap 32 § JB är att en överlåtelse av kontrakten inte får ske utan hyresvärdens samtycke. Enligt 12 kap 34 § JB får dock en hyresgäst som inte avser använda sin lägenhet längre överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen. Detta kräver att hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Ett sådant tillstånd ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen.

Vad som i praktiken ska förstås med varaktigt sammanboende är inte helt klart och det framgår heller inte av din fråga om din son bor hos dig eller på egen hand. Vad vi kan säga är att sammanboendet inte får vara alltför sporadiskt eller tillfälligt. Att exempelvis endast bo i lägenheten under semester eller storhelger är inte tillräckligt. Om du och din son sammanbor på så sätt som lagen föreskriver har du möjlighet att överlåta kontraktet till honom. Du ska då vända dig till hyresnämnden.

Risker med att överlåta hyresrätten

Om överlåtelsen sker efter inskrivande som samtyckts till av hyresvärden, eller efter överlåtelse genom 12 kap 34 § JB så finns ingen risk för att kontraktet ska gå förlorat. Om du däremot på något sätt olovligen skulle låta din son överta hyresrätten kan hyreskontraktet förverkas enligt 12 kap 42 § st 1 p 3 JB.