Hej! Min son är gift och har äktenskapsförord. I somras köpte han och hans fru ett gammalt hus i Småland. JAG betalade hela huset (för mig var det ett förskott på min sons arv) och min son gick med på att hans fru skulle stå på kontraktet . Han tänkte inte sig för. !! Jag anser inte att frun har rätt att till sin halva och jag vill att hon skriver på ett gåvobrev för att ge bort sin del till min son men hon vägrar. 

Eftersom de är tvungna att installera ett luft/vatten värmepanna och inte kan låna pengar, är jag beredd att ge bort 100.000 kronor till min son för detta ändamål. Jag fick tips att jag kan skriva ett gåvobrev där jag skänker pengar till min son som ENSKILD EGENDOM. I gåvobrevet vill jag poängtera att gåvan är till en värmepump och att i fall av en försäljning av huset, måste kostnaden för värmepumpen DRAS BORT från försäljningssumma. Är mitt förslag juridiskt korrekt och skyddar min son för att dessa nya pengar inte “hamnar” i huset? Kan jag registrera gåvobrevet till Skatteverket?

Hej och tack för din fråga!

Om ett förvärv har skett med pengar som utgör enskild egendom, så anses enligt huvudregeln även den förvärvade egendomen vara makens enskilda. Detta följer av 7 kap 2 § 1 st 6 p Äktenskapsbalken. Utifrån detta skulle värmepannan kunna ses som din sons enskilda egendom. Men om pengarna används för att förbättra en fastighet som utgör giftorättsgods, så blir pengarna en del av fastigheten och förlorar sin karaktär av enskild egendom.

En värmepanna anges i 2 kap 2 § Jordabalken som ett exempel på byggnadstillbehör, vilket talar för att en installation av en värmepanna troligen ses som en förbättring av fastigheten. Detta innebär tyvärr att försäljningssumman vid en framtida försäljning tillfaller både din son och hans fru, oavsett hur du utformar gåvobrevet.

Om din son istället hade köpt en bil för pengarna så hade bilen utgjort hans enskilda egendom. Till skillnad från en värmepanna har bilen inte någon koppling till makarnas giftorättsgods.

Vad gäller registrering av gåvobrev hos Skatteverket är det endast gåvor mellan makar som behöver registreras. En gåva till en bröstarvinge blir automatiskt förskott på arv om inte gåvobrev med förbehåll om att gåvan ska utgöra enskild egendom upprättats.