Hej!
Jag har blivit anmäld för olovlig förfogande av min ex-sambo. Han påstår att jag har slängt hans saker som låg kvar i mitt hus som han har hyrt av mig efter att vi separerat. Jag har inte slängt några av hans saker, utan bara skräp & gammal mat som han inte har rensat ut m.m. Min fråga är om jag kan bli dömd för detta? Måste han inte ha någon form av bevis som stöder det han säger? Jag plockade ihop alla hans saker i sopsäckar och la i ett rum i huset. När han var där och letade så frågade han efter vart hans jacka var, och då svarade jag “på soptippen eller i säckarna på övervåningen” i ett sms, för att jag blev så frustrerad över att han sedan inte hämtade sina saker. Efter detta så var han & hämtade sakerna, men påstår fortfarande att jag ska ha slängt hans saker. Kan det ända smset räknas som bevis för att jag skulle ha slängt hans saker?

Hej och tack för din fråga!

Den bestämmelsen som är aktuell i ditt fall, är som du angivit, olovligt förfogande. Olovligt förfogande aktualiseras om den som har egendom i sin besittning (dvs du), men vars äganderätt tillkommer annan (ex. sambon), vidtar åtgärder varigenom egendomen frånhändes rättighetshavaren. För detta brott krävs det inte skada eller vinning. Exempel på ageranden som utgör olovliga förfoganden är att kasta bort, förstöra eller att vägra lämna tillbaka egendom som man har i sin besittning. 

Detta betyder att om du faktiskt har kastat bort egendom, oavsett om det är mat, kläder eller skräp, så kan du ha gjort dig skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § Brottsbalken (BrB).

För att anmälan ska kunna gå vidare krävs det att ex sambon har någon form av bevisning. Vilken sorts bevisning som krävs är ingenting som vi kan uttala oss om då det är domstolen som ensamt ska bedöma bevisningsfrågorna. Mest troligt är dock att sms:et i sig inte är tillräckligt som bevis men att det, tillsammans med andra bevis, skulle kunna utgöra tillräcklig bevisning.