Hej!
Jag har en bekant som har bett mig om lov att skicka sin post till min adress, nu visar det sig att han är folkbokförd hos mig. Jag har ovetande haft en sambo. Vad innebär detta för mig? Jag har inte skrivit under på några papper om att ha en sambo. Jag bor i en bostadsrätt. 

Tack för svar!

Hej och tack för din fråga!

Du har ställt en fråga om vad det innebär för dig att en bekant olovligen har folkbokfört sig hos dig.

Din fråga går att tolka på två olika sätt. Till en början kan den tolkas som så att personen har bott hemma hos dig, då du har meddelat att du ovetande har haft en sambo. Detta bedömer vi dock som orimligt då du har varit ovetande om situationen. Skulle det ändå vara så, bör du säga upp personen med den uppsägningstid som ni kommer överens om. Kan ni inte enas om någon tid blir den s.k. hyreslagen tillämplig, vilken föreskriver tre månaders uppsägningstid, se 12 kap. 4 § Jordabalken som du hittar här. Det kan även tilläggas att ni i juridisk mening inte är att anses som sambos även om personen bor hos dig. Med sambos avses nämligen två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen, som du hittar här.

Om personen endast har folkbokfört sig hos dig, vilken är den rimligare tolkningen av din fråga, kan du kontakta skatteverket och meddela dem att du har varit ovetande om att personen har folkbokfört sig hos dig. Skatteverket kommer då att utreda om personen är felaktigt folkbokförd hos dig, och eventuellt ändra folkbokföringen.