Om en kompis har fått brev angående utmätning på lön fast att hon inte skrivit på det än och hennes lön sätts in på någon annans konto är det ett brott? Kommer personen som får in pengarna på kontot begå brott eller behöva betala böter?

 

Hej och tack för din fråga! 

Reglerna som rör din fråga finns i Utsökningsbalken (UB).

Utmätning av lön innebär i korthet att arbetsgivaren håller inne och betalar ut en bestämd del av den skuldsatte arbetstagarens lön till Kronofogdemyndigheten (KFM) som i sin tur vidarebefordrar den till borgenären mot en avräkning av skulden.

Angående din fråga är svaret beroende på till vem lönen utbetalas. Om betalningen går till en av den skuldsattes närstående skulle det sannolikt bedömas som en uppenbar skentransaktion. Det ses då som att den skuldsatte fått lönen direkt och utmätning ska då fortfarande ha gjorts. Vänner ingår däremot inte i närståendekretsen.

Om den skuldsatte arbetar i förvärvsverksamhet utan ersättning, och det därför inte kan göras någon utmätning på lönen, kan KFM ålägga arbetsgivaren att ändå betala in det utmätta beloppet, såsom om den skuldsatte hade arbetat för skälig lön, 7 kap. 22 § 1 st. UB. Det kan vara värt att notera att denna regel inte har retroaktiv verkan, vilket innebär utmätning endast kan göras på lön som betalas ut efter beslut från KFM.

Den som får in pengarna på sitt konto utan att ha arbetat begår ingen handling som är brottslig eller föremål för böter. Däremot finns det en straffbestämmelse för arbetsgivaren i 7 kap. 25 § UB. Om arbetsgivaren inte håller inne den utmätta delen av lönen, efter beslut från KFM om att så ska ske, kan denne bli straffad med böter.

Det är inte uteslutet att arbetsgivaren har möjlighet att stämma den skuldsatte arbetstagaren för den utmätta lön han eller hon tvingats betala till KFM för arbetstagarens räkning enligt regeln i 7 kap. 22 § 1 st. UB.