Hej!

Jag har köpt en målarbok. Får jag visa bilder som jag har färglagt i boken på olika forum på internet? Eller strider det mot upphovsrätten eller mot någon annan lag? Självklart skriver jag vilken bok bilden kommer ifrån.

 

Hej och tack för din fråga!

Den som har skapat ett konstnärligt verk, till exempel en bild, har upphovsrätt enligt 1 kap 1 § 5 p. Upphovsrättslagen. Den som skapat målarboken har alltså upphovsrätt till denna. Enligt 1 kap 3 § Upphovsrättslagen ska upphovsmannen till ett verk som görs tillgängligt för allmänheten, till exempel när man lägger ut det på internet, angivas enligt god sed och ett verk får inte ändras så att upphovsmannens konstnärliga anseende kränks. Målandet av bilden kan anses som en sådan kränkning.

 

Enligt 1 kap 8 § Upphovsrättslagen krävs upphovsmannens samtycke för att få offentliggöra  ett verk, och du får alltså inte lägga ut bilden på internet utan upphovsmannens godkännande.

 

Det finns en del inskränkningar i upphovsrätten, bland annat i 2 kap 12 § Upphovsrättslagen  som gör gällande att man får framställa ett eller några exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. På så sätt kan du alltså använda bilden för eget bruk men inte för allmänt bruk. Med privat bruk avses främst användning av bilden inom den närmaste familje- och vänkretsen. Att lägga ut bilden på forum tillgängliga för allmänheten på internet räknas inte som privat bruk och är därför inte tillåtet.