Hej!

Min bror och jag köpte tillsammans en stuga för 18 år sedan. De sista 12 åren har inte jag nyttjat den så mycket, men min bror desto mer. Jag vill gärna vara där, men det finns aldrig plats för mig och jag har försökt med att vi ska dela den t.ex. varannan vecka men möjligheten att förhandla vägrar han. Hur kan jag gå vidare? Finns det en nyttjanderätt?

 

Hej och tack för din fråga!

 

Vi uppfattar din fråga som att du undrar över hur du ska gå tillväga för att kunna nyttja din och din brors stuga, som ni har köpt tillsammans. 

 

Om du och din bror har skrivit ett samäganderättsavtal i samband med köpet av stugan, som reglerar hur stugan ska förvaltas, ska avtalet gälla. I det fall ett avtal inte finns blir samäganderättslagen tillämplig. Av lagen följer att du och din bror, eftersom ni äger stugan tillsammans och därför är delägare, har en varsin andel i stugan. Detta går att utläsa från 1 § samäganderättslagen. Vidare säger lagen att alla beslut som rör användningen av stugan ska fattas i full enighet, 2 § samäganderättslagen. Detta tar dock främst sikte på frågor som rör exempelvis försäljning och pantsättning av stugan, och inte på hur nyttjandet ska ske. 

 

Vid fall av oenighet vad gäller nyttjandet av stugan, får domstolen förordna att en god man ska omhänderta stugan under viss tid, på ansökan av någon av delägarna. Den gode mannen utses av rätten och detta följer av 3 § samäganderättslagen. Eftersom du och din bror, av vad som framgår av din fråga, inte kan komma överens om hur ni ska använda er stuga, vore ett alternativ därför att ansöka om en god man som kan sköta stugan. Ansökan om god man lämnar du in hos den tingsrätt där fastigheten är belägen.