Hej! Har en fråga inför en roman jag skriver. Scenariot är en rik affärskvinna som bjuder den auktoriserade revisorn, som vars firma har henne som klient, och hans familj på en lyxkryssning ombord på hennes eget kryssningsfartyg för att övertala honom att börja jobba heltid för henne på ett av hennes företag. De träffas där och har förhandlingar och hon försöker övertala honom om att börja arbeta för henne. Klassas det som mutbrott, bestickning eller enbart en etisk gråzon?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Som jag läser din fråga så är det en genomgång av mutbrottet och de omständigheter som berör det som efterfrågas.

Mutbrotten i sig återfinns i Brottsbalkens 10:e kapitel, 5a och 5b §§. Här går att utläsa att det för tagande av muta krävs att en person mottar en otillbörlig förmån eller ett löfte om en sådan för att utöva sitt uppdrag eller anställning. I paragrafens andra stycke står det klart att en sådan förmån kan ha utfåtts även innan uppdragets eller anställningens påbörjande. Begreppet bestickning finns inte kvar i lagtexten då det togs bort 2012. Om du vill använda dig av det beror det lite på när handlingen utspelar sig.

Situationen som du beskriver förefaller vara mer av en etisk gråzon än ett solklart brott. Det handlar i din beskrivning om ett försök att övertala en potentiell arbetstagare att arbeta för företaget. Om det är syftet så kan inget brott föreligga. Om det däremot handlar om att uppdraget skall utföras på ett visst sätt så börjar rekvisiten för mutbrotten att bli uppfyllda. Samtidigt har värdet av förmånerna en roll att spela. En middag på den potentiella chefens båt med familjen är givetvis inte samma sak som ett stort arvode utbetalt enbart för att tillträda tjänsten. Det som skulle kunna komma i fråga är jäv enligt Revisionslagen. Någon som på något sätt står i beroendeställning till ett företag får inte vara dess revisor. Detta utgör inte heller ett problem om inte revisorn har företaget som uppdrag. Det är troligare att det uppstår problem på revisionsföretaget i så fall när deras revisorer gör sig jäviga i förhållande till dess kunder.