Hej! Jag gör något som heter bokvikning, böckerna viks i olika motiv. Det blev ett bråk i vår internetgrupp, någon säger att det är olagligt att göra mönster på kända personer utan deras godkännande likaså med tex en Disneyfigur. Är det olagligt? Måste man fråga tex John Travolta eller Disney om man för göra hans foto som mönster på en bok? Får jag lov att sälja mönstret eller boken jag vikt?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi tolkar din fråga som att den gäller huruvida det är okej att använda fotografier och bilder av t.ex. seriefigurer för att göra mönster vid bokvikning.

Fotografier och bilder kan vara skyddade genom upphovsrättslagen (URL). Seriefigurer och dylikt kan även vara skyddade genom andra immaterialrättsliga lagar, så som mönsterlagen och varumärkeslagen. Vi kommer främst att fokusera på vad som gäller enligt upphovsrättslagen då den oftast är aktuell.

Fotografier kan vara upphovsrättsskyddade enligt 1 kap 1 § p 5 URL. Det förutsätter att de har vad som vardagligt kallas verkshöjd. Med verkshöjd menas att ett verk ska vara tillräckligt särpräglat och originellt. Huruvida en bild eller ett fotografi uppnår verkshöjd avgörs i det enskilda fallet. Det är viktigt att påpeka att det i så fall inte är kändisen på bilden som äger upphovsrätten utan fotografen eller bildkonstnären.

Om ett fotografi eller en bild är upphovsrättsskyddat medför det att andra inte kan använda fotografiet/bilden som de vill. Exempelvis får en person inte avbilda eller mångfaldiga verket utan upphovsmannens samtycke. Om en bokvikning är lik originalet kan det innebära ett upphovsrättsintrång. Utan att kunna ge dig någon definitiv bedömning gissar vi att en bokvikning oftast ligger allt för långt ifrån originalet för att vara ett intrång.

Även om bokvikningen skulle bedömas vara för närliggande originalet är det viktigt att påpeka att upphovsrätten inte är absolut. Det är trots skyddet fortfarande tillåtet att framställa exemplar för privat bruk, se 2 kap 12 § URL.

Även de fotografier som inte har verkshöjd åtnjuter visst skydd enligt 5 kap 49 a § URL. Regleringen är i stort sett den samma som vi har redogjort för ovan.

I fråga om seriefigurer och logotyper kan även de andra lagarna vi nämnt ovan bli aktuella. De skyddar främst rättighetsinnehavaren från att andra använder dem i näringsverksamhet. Det kommer alltså inte att vara några problem så länge dessa mönster enbart används för privat bruk.

Din andra fråga gällde om det är tillåtet att sälja vidare dina bokvikningar. Om en vikning är för likt ett upphovsrättsskyddat original är det inte tillåtet att sälja den då det innebär ett intrång. Mer ofta kommer din vikning förmodligen inte att innebära något upphovsrättsintrång och du kommer då att kunna sälja vidare dina bokvikningar. Om det är fråga om seriefigurer och liknande som kan vara skyddade enligt de andra lagarna får du inte sälja vidare bokvikningarna om du har använt skyddade figurer. Vi kan tyvärr inte ge dig några besked om vilka figurer som är skyddade.