Hej. Får en mötesordförande ta mobiler i beslag före ett möte och lägga dessa i ett angränsande rum?

Hej och tack för din fråga!

Så länge mötesordförande tar samtliga mobiltelefoner med lov från respektive ägare och lämnar tillbaka dem efter mötet ska det inte vara något problem. Mötesordföranden kan däremot inte tvinga ägaren att ge ifrån sig mobiltelefonen, denne kan i så fall göra sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § Brottsbalken. 

Om ordföranden är en privatperson eller representerar ett privat företag bör denne däremot kunna ställa som krav att den som inte ger ifrån sig mobiltelefonen inte får delta vid mötet. 

Däremot om ordföranden är en representant för allmänheten, t.ex. en myndighet eller skola, kan det innebära en rättighetskränkning att kräva att deltagarna ger ifrån sig sin egendom enligt 2 kap 15 § Regeringsformen. Lärare och rektorer har vissa möjligheter att kringgå skyddet och beslagta elevers egendom. De får göra detta först när det används på ett sätt som är störande enligt 5 kap 22 § Skollagen.