Hej! Min syster har ensamvårdnad över sin 2 åriga dotter som jag praktiskt taget har uppfostrat o tagit hand om de senaste året. Min syster har nu hamnat i en situation där hon kanske förlorar vårdnaden. Finns där en möjlighet för mig att få vårdnaden?

Hej och tack för din fråga!

I Föräldrabalken(FB) finns regler om hur vårdnad ska regleras. I 6 kap 7§ FB anges vad som gäller vid bristande omsorg eller försummelse av vårdnadshavare. I ditt fall finns en ensam vårdnadshavare och det står reglerat i 6 kap 7§ 3 st. FB att rätten ska flytta över vårdnaden till den andra föräldern eller, om det anses lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det finns därför en möjlighet för dig att få vårdnaden om din systerdotter genom att vara en särskilt förordnad vårdnadshavare i det fall som din syster bedöms brista i sin vårdnad och rätten beslutar om detta. Vidare ska också de särskilt förordnade vårdnadshavarna ses vara lämpligare än den andra föräldern. Den andra situationen skulle kunna tänkas vara att din syster är varaktigt förhindrad. Med detta begrepp menas att man som förälder befinner sig i en situation där man under överskådlig framtid inte kan fatta beslut för barnet. Detsamma gäller i detta fall att rätten ska flytta över vårdnaden till den andra föräldern, eller om det anses vara lämpligare till särskilt förordnad vårdnadshavare, 6 kap 8a§ 2 st FB

Det finns också möjlighet att i fall där bristande omsorg inte förekommit lämna över vårdnaden till annan om barnet fostrat och stadigvarande levt hos annan än föräldrahemmet, 6 kap 8§ FB. Det krävs dock att det är uppenbart att det är bäst för barnet att vårdnaden flyttas över. Om din syster har haft bra kontakt med systerdottern så talar detta emot att hon ska förlora vårdnaden. Rätten utser särskilt förordnad vårdnadshavare som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran 6 kap 10a§ FB

Det finns därför olika möjligheter för dig att få vårdnaden beroende på varför din syster antas kunna förlora vårdnaden.