Hej
Min svärmor har tre barn. För ca 10 år sedan skrev äldste sonen ett brev till sin mor och avsade sig all arvsrätt. Det brevet har hon sparat. Han ville inte ha ut något arv efter sin mor. Fadern är död sedan 20 år. Vad händer den dag min svärmor dör? Delas arvet på två barn? Eller ärver äldste sonens barn hans del?Kan han ångra sig och komma och säga att han vill ha ut sin del när modern är död? Eller om han ångrar sig när hon ligger på sin dödsbädd?

 

Hej och tack för din fråga!

Såsom vi har förstått din fråga rör den huruvida din svåger kan avsäga sig sin arvsrätt med ett skriftligt brev till arvlåtaren, i det här fallet din svärmor.

17 kap 2 § Ärvdabalken stadgas att ett sådant arvsavstående kan göras skriftligen till arvlåtaren. Det betyder att brevet som din svåger har skickat till din svärmor är ett giltigt arvsavstående, ett arvsavtal. Det finns dock ett förbehåll som gäller bröstarvingar, det vill säga barn till arvlåtaren. Dessa kan inte avtala bort sin laglott om de inte har fått någon slags ersättning i form av egendom eller pengar. Laglott är hälften av den arvsrätt som din svåger har, med andra ord 1/6 av det totala arvet. Medan de andra två barnen, din make och dennes syskon, har rätt till 1/3 samt till hälften av den del som din svåger har avsagt sig.

Arvsavsägelsen kommer förmodligen också gälla din svågers barn. Huvudregeln vid en arvsavsägelse innebär att inte heller arvlåtarens barn får ärva men detta kan frångås om det framgår i det skriftliga brevet. Har din svåger i brevet undantagit barnen och skrivit att de ska få ärva så är det detta som gäller. Svågerns barn har dock aldrig rätt till större arv än vad din svåger har och det är i första hand han som kommer få ut sin laglott. Om din svåger avlider innan din svärmor är det dock hans barn som har rätt till hans laglott i arvet efter din svärmor. Barnen träder så att säga i din svågers plats.

Du undrar även vad som skulle hända om han ångrar sig. Eftersom arvsavståendet är ett slags avtal om ett framtida avstående så kan avtalet undantagsvis angripas med vanliga avtalsregler. Därmed kan 36 § Avtalslagen bli aktuell om jämkning av oskäliga avtal. Det kan t.ex bli aktuellt om det har gått lång tid sedan brevet skrevs och om förhållandena har ändrats (ex. om din svärmor har mycket mer egendom eller pengar i förhållande till tiden när brevet skrevs). Huvudregeln i svensk rätt är dock att avtal ska hållas.

Sammanfattningsvis är arvsavtalet giltigt, men då din svåger är bröstarvinge saknar han möjlighet att avtala bort sin laglott. Detta gäller oavsett vad som står i brevet. Det innebär att din make kommer få 1/3 samt hälften av 1/6 som din svåger har avsagt sig. Detsamma gäller det andra syskonet. Din svåger kommer få ut 1/6.