Min make vill att jag ska ärva mesta möjliga före mitt barn, adopterat av honom, samt hans två utomäktenskapliga barn. Hur kan vi gå tillväga?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi förstår din fråga som att du och din make undrar vad ni kan göra för att förbigå den ordinarie arvsordningen, enligt vilken din makes barn i första hand kommer ärva, se 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB).  

Jag skulle rekommendera att skriva ett testamente, där ni skriver att du ska ärva hela din makes förmögenhet (se närmare om testamente i 10 kap ÄB). Det finns dock en sak att tänka på. Enligt lag har din makes särkullbarn alltid rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten, se 7 kap 1 § ÄB. Denna del kan barnen få ut genom att jämka testamentet, se 7 kap 3 § ÄB

För att ge ett exempel, låt oss säga efter att din makes förmögenhet efter bodelning summeras till 60 000 kr. Han har tre barn, varav två är särkullbarn. Särkullbarnens arvslott är därför 20 000 kr (60 000/3). Deras laglott kommer vara hälften av den summan, dvs 10 000 kr. Om ni har ett testamente kommer då 40 000 kr tillfalla dig efter att barnen har jämkat testamentet.

Notera då att ert gemensamma barn inte är utan arvslott, men denna kommer tillfalla dig med fri förfoganderätt. Du får alltså disponera över det arvet, och ert gemensamma barn kommer få ut det när du går bort, så kallat efterarv.  

Det finns även andra möjligheter, bl. a kan ni skriva avtal om bodelning eller teckna ett försäkringsskydd där du som efterlevande make står som förmånstagare.