Hej,

 

Jag är svensk medborgare och har ingått äktenskap med min fru i både Sverige och vårt hemland. Nu är hon på besök hos mig i Sverige. Eftersom hon är gravid vill jag inte att hon åker tillbaka till hemlandet och jag kan inte lämna mitt jobb här och åka dit. Hon har ett visum som går ut om en månad ungefär. Men jag vill veta ifall hon kan stanna här med mig.

 

Finns det något man kan göra?

 

Hej och tack för din fråga!

Enligt 5 kap 3 § 1 st 1 p utlänningslagen (UtlL) ska din fru som huvudregel beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Det finns vissa undantag i 5 kap 17-17 b §§ UtlL. Uppehållstillstånd kan exempelvis vägras om ni inlett ert äktenskap enbart i syfte att din fru ska få uppehållstillstånd. Din fru får inte heller ha gjort sig skyldig till brottslighet.

Som utgångspunkt gäller dock att ansökan ska göras innan man kommer till Sverige enligt 5 kap 18 § 1 st UtlL. Det betyder att din fru kanske måste åka tillbaka till sitt hemland (eller något annat land som inte är Sverige) och ansöka om uppehållstillstånd där. Det görs vid en svensk ambassad eller ett svenskt generalkonsulat. Det finns dock några undantag från huvudregeln om att ansökan om uppehållstillstånd ska vara gjord innan inresan till Sverige. Det som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är 5 kap 18 § 2 st 5 p UtlL. Bedömningen enligt den punkten sker i två steg. Dels krävs stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige, och dels att det inte skäligen kan krävas att man ska behöva åka till ett annat land och ansöka därifrån.

Eftersom ni i ditt fall är gifta med varandra anses din fru ha stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige. Faktumet att hon är gravid kan betyda att det inte är skäligt att kräva att hon ska behöva åka tillbaka till sitt hemland och ansöka om uppehållstillstånd där. I ett rättsfall från Migrationsöverdomstolen (MIG 2006:8) ansåg nämligen domstolen att det inte kunde krävas att den gravida frun skulle behöva lämna Sverige för att från utlandet ge in en ansökan om uppehållstillstånd.

Vi råder dig därför att ta kontakt med Migrationsverket och förklara er situation. Din fru kanske inte behöver åka tillbaka till sitt hemland, men oavsett bedömer vi hennes chanser att få uppehållstillstånd som goda.