Hej!
För några år sedan fann möjligheten att ha ett eget tryckeri hemmavid då jag upptäckte digitala screentryckprinters. Jag kom i kontakt med företag Y som jag ingick leasingavtal med på fem år. Leasingavtalet sköttes via företag Z. När business började gå dåligt valde jag att lägga ner, varpå jag kontaktade företag Y angående uppsägning av leasingavtalet. Jag fick ett alternativ att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid samt betala en återställningsservice av maskinerna som ingått i leasingavtalet. Jag lämnade tillbaka maskinerna i slutet på maj eftersom avtalet gick ut den 1 juni. Företag Y hävdade att dem inte skulle säga upp leasingavtalet fören räkningen var betald samt en påstådd gammal skuld. Nu har jag betalat återställningsräkningen men det fortsätter att komma fakturor.

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

I det skriftliga avtalet mellan ditt företag X (hyrestagare) och företag Y (leverantör) framkommer ingen möjlighet för dig som hyrestagare att säga upp avtalet i förtid. Det enda som står om uppsägning är leverantörens möjlighet att säga upp avtalet i förtid (se p. 13 i ”Allmänna villkor hyresavtal objekt”). Inledningsvis kan nämnas att det är avtalslagen och avtalsvillkorslagen som blir tillämpliga vid leasingavtal. När man avtalar om lösa saker är dessa två lagar inte tvingande, vilket innebär att det inte finns någon bestämmelse i lagstiftningen som säger att en uppsägningsmöjlighet måste finnas med i avtalet för den ena eller andra avtalsparten. Utifrån det skriftliga avtalet vi har fått se tillerkänns du inte någon möjlighet att säga upp avtalet i förtid, utan det är den avtalade hyresperioden på 60 månader som gäller. Enligt uppgift från dig har företag Y meddelat dig muntligen att du har möjlighet att säga upp avtalet efter 18 månader, då med en uppsägningstid på 3 månader. I Sverige anses muntliga avtal ha lika stor bundenhet för parterna som skriftliga avtal, men problemet med muntliga avtal är att de oftast är svårare att bevisa.

Efter att ha läst igenom din mailkonversation med företag Y kan vi se att du den 10 mars framställer en förfrågan om information om du skulle vilja säga upp avtalet. Om detta i juridisk mening kan anses vara en uppsägning kan ifrågasättas. Person A svarade i ett mail till dig 25 mars att avtalet kan lösas i maj 2014 i det fall du skulle välja att behålla maskinerna och betala restvärdet för dessa. Senare samma datum skickar person A ett nytt mail där han skriver att uppsägningstiden är 3 månader och frågar dig om du är intresserad av att returnera utrustningen eller lösa ut den. Samma dag svarar du att du vill returnera utrustningen. Utan att vi tydligt kan se exakt när/ i vilket mail du juridiskt sagt upp avtalet i förtid så verkar du och person A ha nått en överenskommelse om att avtalet sagts upp. Person A nämner i ett mail 9 april att avtalet sagts upp i förtid av dig i mitten av mars och att en uppsägningstid på 3 månader gäller vilket innebär att avtalet ska sluta att gälla 1 juni och att du därmed inte ska behöva betala fakturor från och med detta datum. Vårt råd till dig är att snarast bestrida fakturan för juni månad skriftligen i enlighet med person A:s mail 9 april. Du bör även skriftligen och snarast möjligt bestrida ytterligare fakturor som inkommer till dig.