Vi har ansökt om skilsmässa. Hur fungerar det med lån som står i mitt respektive hans namn, skall även dessa delas på?? Lån där vi står gemensamt på förstår jag att vi ska dela på kostnaderna, vilket vi dock inte gör i dagsläget. På några fronter är vi oense om hur vi ska gå tillväga. Är jag blåst på lånet som står i mitt namn som betalar hans bil?? Kan ja utkräva att han ska hjälpa till att betala lånet som vi står båda två på?? Kan jag bli skyldig att hjälpa honom att betala lån som står i hans namn?

 

Hej  och tack för din fråga!

Du har ställt ett antal olika frågor. Du undrar a) om du kan tvingas betala lån som står i din mans namn. Du vill b) veta om du kan kräva att din man betalar för lån som ni har tagit tillsammans. Du vill c) veta om du kan kräva något av din man för att du lånat pengar för att finansiera hans köp av en bil.

Fråga a). Det är en allmän princip i svensk rätt att en make bara är skyldig att betala sina egna skulder. Lagstöd för den principen finns i 1 kap 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Principen innebär att du som huvudregel inte är skyldig att betala lån som står i din mans namn. Ett undantag från den regeln kan vara att du avtalat med din man om att du ska betala hans lån.

Fråga b). Eftersom du och din man står tillsammans på vissa lån kan man på juridiskt språk säga att ni är ”solidariskt ansvariga” för att betala lånen. Det betyder att ni, om ni inte har avtalat om något annat, ska betala hälften var av lånet. Den bank eller person som ni är skyldiga pengar kallas på juridiskt språk för ”borgenären”. Borgenären kan kräva att du betalar hela lånet, om ni inte avtalat något annat med borgenären. Om du betalat för ett helt lån eller för mer än hälften av ett lån kan du kräva att din man ersätter dig för det. Den rätt du har att kräva pengar som du betalat till borgenären för era gemensamma lån följer av 1 kap 2 § 2 st lag om skuldebrev.

Fråga c). Om du och din man har avtalat om att han ska betala det lån du tog för att finansiera hans köp av en bil måste din man följa det avtalet och betala. Om avtalet mellan dig och din man inte är skriftligt kan det dock vara svårt för dig att tvinga honom att betala eftersom det är svårt att bevisa att muntliga avtal har ingåtts. Om du och din man inte har något avtal så är huvudregeln den som följer av 1 kap 3 § ÄktB: Din man är inte skyldig att betala lånet du tog för att finansiera hans bilköp.

Det finns dock ett sätt för dig att kräva något av din man på grund av du finansierade hans köp av bilen genom att ta ett lån. I svensk rätt finns något som kallas för ”dold samäganderätt”. Om du finansierat hans köp av bilen kan du ha en rätt att väcka talan i domstol och begära att du blir införd som ägare av bilen. Förutsättningarna för att lyckas med en talan om dold samäganderätt är dock svåra. En förutsättning är till exempel att bilen köptes för att ni skulle använda den gemensamt.