Hej, har hamnat i en frustrerande situation där företaget som jag tidigare hyrt lägenhet av vill tvinga mig att betala för saker där felet inte ligger hos mig.
1. Jag hade lägenhet hyrd fram till 2015-06-30. Någon från företaget har varit på lägenheten 2015-06-21 och besiktat lägenheten och samma datum beställt ny cylinder (dörrlås) för de anser att en nyckel saknas, detta utan att kontakta mig.
Jag är säker på att jag lämnat alla nycklar, och säger till dom att även om en nyckel saknas så skall de kontakta mig innan de bestämmer sig för att byta cylinder då jag skulle haft lägenheten I ytterligare 9 dagar efter 2015-06-21 dagen de beställde cylinder. Har försökt trycka på dom men de ignorerar mig och säger att jag ändå måste betala. Vad ska jag göra? Jag vet att det är fel från deras sida och de borde ha kontaktat mig först.

2. Den som besiktat lägenheten påstod att lägenheten behövdes städas ytterligare, han skickade 3 bilder till mig, en ventilation som behövde städas och några påsar i två lådor som behövdes tas bort. Väldigt enkla saker som skulle knappt ta 10 min att städa. Jag pratade med honom och han lovade att städfirman skulle endast städa det som var nödvändigt.

Nu skickar de en faktura på 3500 kr där det står helstädning av lägenhet och kök… MEN det var jo bara en ventilation och några påsar som skulle fixas inte hela lägenheten ?

Jag känner mig lurad av företaget och samtidigt hjälplös, har försökt prata med chefen men hon backar upp sin personal bara och säger att jag kan få delbetala fakturan… men jag vill inte betala för felen som hennes personal gjort.

Vem ska jag vända mig till om jag skulle vilja överklaga/stämma detta företaget och har jag ens någon chans att göra det?

 

 

Hej och tack för din fråga! 

Låt oss inleda med att besvara din fråga om nycklarna.

Vad angår hyresrättsliga frågor är 12 kap. jordabalken tillämplig. Av 12 kap. 7 § följer att hyresgästen senast dagen efter hyresavtalets upphörande ska göra lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda istället. Detta innefattar även att återlämning av nycklar ska ske då. Bestämmelsen gäller dock inte om något annat följer av ert hyresavtal. För att hyresvärden ska kunna kräva att du gör lägenheten tillgänglig och återlämnar nycklarna innan hyrestidens slut måste det alltså ha skrivits in i hyresavtalet annars gäller att det ska ske dagen efter hyrestidens slut.

När det gäller en eventuell förlust av nycklar finns inga specifika regleringar i hyreslagen. Det man då måste göra är att se till vad som följer av hyresavtalet angående vad som händer om någon nyckel tappas bort. Att hyresvärden byter ut hela låscylindern vid förlust av nyckel är dock ett standardförförande för att undvika inbrott etc. Skulle kostnaden som hyresvärden kräver vara oskäligt hög kan man som hyresgäst dock vända sig till Hyresnämnden och få frågan prövad. Av dina uppgifter verkar det som att du anser att du har lämnat tillbaka samtliga nycklar. Om du inte har fått en kvittens på att samtliga nycklar har återlämnats kan det vara svårt att bevisa för hyresvärden att det har skett och du kan i så fall bli tvungen att betala.

 

Vad angår din fråga om flyttstädningen gäller följande. I enlighet med hyreslagens bestämmelser har hyresvärden en underhållsplikt och hyresgästen en vårdplikt gällande lägenhetens skick, se härom 12 kap. 15 och 24 §§. Att hålla lägenheten väl vårdadföljer av hyresgästens vårdplikt och innefattar således att hyresgästen ska lämna lägenheten städad i samband med flytt. Några specifika regler gällande flyttstädning finns inte reglerat i lag, utan vägledning får istället tas utav de riktlinjer som i första hand följer av hyresavtalet. Ett vanligt standardvillkor i hyresavtalet gäller de fall då lägenheten är bristfälligt rengjord. Då anlitas en städfirma och kostnaden för detta får du som hyresgäst stå för.

Vad gäller flyttstädningen i ditt fall har vi svårt att uttala oss om ditt samtal med besiktningsmannen angående hur mycket städfirman skulle städa och inte, eftersom muntliga avtal är svåra att bevisa och kan leda till situationer där ord står mot ord. Vad däremot angår betalningen kan, utifrån de omständigheter du angivit, en skälighetsbedömning företas. En sådan bedömning kan t.ex. innefatta frågan om städfirman utförde mer än vad som faktiskt var nödvändigt, dvs. att städfirman städade ”hela lägenheten och köket” när det enligt fotografierna du mottagit endast var några enstaka utrymmen som behövde åtgärdas. Härvid kan de fotografier samt det besiktningsprotokoll du erhållit tjäna som bevisning. Anser du att kostnaden är för hög kan du även, liksom ovan sagts, vända dig till Hyresnämnden för att få frågan prövad där.