Hej!

Skulle vilja veta om det kostar något att driva ärendet vidare allmän domstol? Jag vet att Trafikverket entreprenörer har kört ner min tomtmarkering i samband med dikesrensning. Dessutom hänvisar de till fel tomtmarkering som sitter under mark.

 

 

Hej och tack för din fråga!

För att svara på frågan om vad det kostar att driva ett ärende vid allmän domstol får man först och främst ta ställning till vad för typ av mål och hur stor summa det rör sig om.

Så som vi förstår ditt ärende så verkar det röra sig om ett belopp som är under ett halvt prisbasbelopp (22 150 kr). Ansökningsavgiften är då som utgångspunkt 900 kr. Om summan överstiger ett halvt prisbasbelopp blir ansökningsavgiften 2 800 kr, se här.

Tänk på att den största delen av kostnaden ligger i rättegångskostnader. Vinner du kommer motparten att få betala dina rättegångskostnader, medan om du förlorar får du betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader, 18 kapitlet 1 § Rättegångsbalken. Det kan snabbt bli en större summa än de 5000 kr som du gör anspråk på.

För att Trafikverket ska betala ut skadestånd för de påstådda skadorna så krävs det att skadan har orsakats genom vårdslöshet, se här. Detta är ett relativt högställt krav och det kan på så sätt vara svårt att bevisa vårdslöshet.