Hej!
Jag har en fråga angående ett köpekontrakt som jag håller på att tota ihop. Vi har gjort ett par avtal under tiden och nu vill jag gärna veta om det jag har formulerat håller juridiskt sett. Jag skriver därför hela avtalet till först, och ber er rätta mig där jag har fel. Kontraktet ser ut som följer;
Jag säljer idag min häst, Avtalet mellan köpare och säljare ser ut som följer;
Säljare står för kostnader för vaccination och avmaskning, samt för veterinärkontroll för att se om hästen har s.k. vargtänder. Om så är fallet, delar båda parter på kostnaderna för att få dem avlägsnat. Köpare står för hovslagare och ev. övriga veterinärkostnader. Säljare ombesörjer transport från X till Y lantbruksskola på köpares bekostnad. Betalning för hästen, 20.000kr och transport, mot kvitto, sker till säljares konto vid 3 (tre) st delbetalningar.
Första delbetalning är på 5000kr+transportkostnader skall ske den 15,e Oktober-14, varefter hästen levereras. Andra delbetalning är på 7500kr den 15.e November-14 samt slutbetalning som är på 7500kr den 15.e December-14.
Vid det tillfälle betalning inte sker till dato, eller senast 7 (sju) dagar därefter kan säljaren återhämta hästen tills betalning fullförts.

SÄLJARE:
KÖPARE

VIDIMERAS. VIDIMERAS

Är detta ett okej kontrakt som jag kan använda mig av vid detta köp? Jag vill inte riskera att jag inte får mina pengar och mister hästen dessutom. Tacksam för svar!

 

Återkoppling av Juristresursen:

Hej och tack för din fråga!

Såsom vi har förstått din fråga så vill du ha hjälp med att se om ditt kontrakt är juridiskt bindande, och hur ett kontrakt annars bör vara utformat.

För det första så är ditt kontrakt i nuvarande form bindande för både köpare och säljare, när båda parter har skrivit under. Det är bra att du har identifierat hästen då det är viktigt för att det tydligt ska framgå vilken häst som avtalet rör. Köpeskillingen framgår också klart, samt det återtagandeförbehåll (rätten att hämta hästen) som säljaren innehar framtill full betalning erlagts av köparen. Även om kontraktet är bindande för parterna så finns det vissa otydligheter. För att undvika framtida tvister om innehållet, är det viktigt att villkoren framgår tydligt.

Vi skulle råda till att använda dig av/kontrollera med de standardkontrakt som finns att tillgå. Dessa är redan färdigt formulerade med villkor. Bland annat hänvisas till http://www.la-law.nu/files/HASTKOPEAVTAL_2012A.pdf .

Sammanfattningsvis vill vi trycka på följande saker som vi upplever saknas i kontraktets nuvarande form:

– Riskens övergång, dvs tillfället när risken för fel i varan övergår på köparen, bör formuleras tydligt i kontraktet, speciellt när betalning inte erläggs vid ett och samma tillfälle.

– Om hästen har ett hästpass så ska detta överlämnas till köparen vid äganderättens övergång. Om hästen inte har hästpass kan detta sökas på närmsta avelsorganisation.