Hej,

Jag undrar om jag skall köpa loss min sambo.

Vi är överens om priset, men om jag köper hennes 50 procent och övertar lånet, kan hon sedan återkomma och kräva något mer om bostaden sedan säljs för mer pengar än tre mäklare har värderat den till?

Nästa fråga är: Hon skall flytta till egen lägenhet i slutet på april. Hur lång tid har jag på mig att flytta eller betala hennes del enligt sambolagen?

 

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni är sambos blir sambolagen (SamboL) automatiskt tillämplig på er situation. Har ni däremot upprättat ett samboavtal har det företräde. Vid ett samboförhållande sker bodelning inte automatiskt men det räcker med att en av parterna i förhållandet begär det för att en bodelning ska bli aktuell. Bodelning aktualiseras när ett samboförhållande upphör vilket exempelvis kan vara när paret ifråga flyttar isär.

Vid en bodelning ska det som kallas samboegendom, efter avdrag för skulder, delas lika mellan samborna. Samboegendom utgörs i sin tur av den gemensamma bostad och bohag som paret förvärvat för gemensam användning. Vi tolkar det som att ni förvärvat er bostadsrätt för gemensam användning. Det innebär att den blir en del av samboegendomen, som ska delas lika vid en bodelning. Av 8 § SamboL framgår även att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Skulle lägenheten öka i värde kan din före detta sambo därmed inte kräva ytterligare kompensation. Den värdering av lägenheten som gjorts vid samboförhållandets upphörande är alltså den som gäller.

Enligt sambolagens bestämmelser är alltså utgångspunkten att all samboegendom ska delas lika mellan er. På så sätt har din före detta sambo rätt till hälften av bostadsrättens värde. Som du nämner finns det dock en möjlighet att ”lösa ut” den andra parten genom att istället för att lämna över egendom betala motsvarande belopp i pengar. Denna möjlighet regleras i 17 § SamboL. Vill du ta över hela bostadsrätten ska du därmed kompensera din före detta sambo med halva lägenhetens värde. Övertar du hela bostadsrätten blir följden så klart även att hela lånet skrivs över på dig.

När det gäller din andra fråga så ställer sambolagen inte upp någon särskild tidsfrist för när betalning ska genomföras. I praktiken brukar det gå till på så sätt att parterna upprättar ett avtal som reglerar när betalning till den andra parten senast ska ske. Det kan vara bra att säkerställa med banken om att ett lånelöfte faktiskt finns innan avtalet undertecknas. Banken kan då ge besked angående om ett lån kan erhållas och i så fall vid vilken tidpunkt.