Hej!
Jag har diskuterat aktieköp med en firma utomlands via telefon och mail. Jag tackade ja till att titta på deras erbjudande men sade sedan nej till att köpa. Sedan hörde jag inget på ett tag och antog att de hade fattat att jag inte var intresserad. Efter 10 dagar ringer deras ”juridiska ombud” och påstår att jag har ingått i ett avtal och sedan inte svarat på deras försök att kontakta mig (inte sant), de har nämligen spelat in samtalet där jag tackar ja till ett köp. När jag förklarar att jag kan bevisa att jag har tackat nej (mailkontakt) slänger han på luren utan att hota med något. Kan de på något sätt bevisa att jag har ingått i muntligt avtal? Håller det juridiskt när de har ringt från Hong Kong till Sverige? Försöker de bara skrämmas?

PS. Jag frågade även på det inspelade samtalet om det jag sade på telefon var bindande och då svarade de att det ännu inte var det (förrän jag valde att gå vidare vilket jag alltså inte gjorde).

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Huvudregeln är att det inte finns något formkrav för hur avtal ska ingås och att ett muntligt avtal är lika bindande och giltigt som ett skriftligt avtal. När man pratar om att ingå avtal så brukar man prata om att man kommer överens om något, det brukar krävas att det finns ett anbud (exempelvis ett erbjudande) och en accept (exempelvis ett bekräftande svar).

Du är lite tvetydig i ditt mejl då vi först får uppfattningen att du aldrig har tackat ja till att köpa utan endast till att titta på deras erbjudande. Senare skriver du att de har spelat in ett samtal där du tackar ja till ett köp.

Är det så att du i ett samtal har tackat ja till ett aktieköp så har du därmed ingått ett bindande avtal. Vidare har du inte vid aktieköp någon ångerrätt så om du i efterhand har mejlat och förklarat att du har ångrat dig så räcker tyvärr inte det. Detta eftersom aktiepriset fastställs av finansmarknaden och det vore ohållbart om aktieköpare kunde ångra sina aktieköp i efterhand om kursen då exempelvis gått ner.

Är det däremot så som du säger i början av ditt mejl, att du aldrig har tackat ja till ett aktieköp utan endast till att titta på deras erbjudande, så har du inte ingått något avtal om aktieköp. Detta eftersom att du då inte har givit en accept på företagets anbud.