Hej!
Jag har fått en kontrollavgift (p-bot) enligt “överträdelse: 73 Giltig biljett saknas/ej avläsbar”. Det står vidare ”Vägmärken kontrollerade: Ja”. Men jag stod på ett ställe med parkeringsförbud. Det vill säga, det finns ingen giltig biljett för platsen, och således kan inte parkeringsvakten ha kontrollerat vägmärkena så jag bestred kontrollavgiften. Då ändrar de överträdelse till att jag stått mer än 6 minuter utan aktivitet vid bilen. Får de ändra orsak/motivering till en kontrollavgift i efterhand? Till saken hör också att tidsangivelsen på kontrollavgiften inte stämmer. Jag har förstått att parkeringsvakters ord väger tyngre än privatpersoners, men i detta fall har ju parkeringsvakten fyllt i felaktiga uppgifter vad gäller överträdelse/kontrollerade vägmärken. Kan parkeringsvakten uppfattas som trovärdig även efter detta? Min bror äger bilen som jag använde vid tillfället, således står han som mottagare för fakturan. Han vill inte driva fallet. Kan jag “ta över” fallet från honom? Jag undrar också vad som händer om man förlorar i tingsrätt, hamnar man i något register då?
 

Hej och tack för din fråga!

Som vi förstår din fråga undrar du om ett parkeringsbolag som tar ut en kontrollavgift för olovlig parkering får ändra sin motivering för vad det var som var olovligt med parkeringen. Du undrar också om hur dina chanser för att motbevisa parkeringsvaktens påstående om hur länge du stått på platsen ser ut. Slutligen undrar du ifall du kan ta frågan till tingsrätten och vad du och din bror riskerar med att göra det.

Får parkeringsvakt ändra motiveringen till p-bot i efterhand?

Om kontrollavgifter enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (från och med nu “kontrollavgiftslagen”) kan sägas att de inte är böter i juridisk mening. Enligt 1 § kontrollavgiftslagen får en markägare ta ut en kontrollavgift, i realiteten är det ofta ett parkeringsbolag eller liknande som tar ut kontrollavgiften åt markägaren. Ett krav som ställs på själva p-boten är att den överlämnas till föraren eller ägaren, eller fästs på fordonet, samt att en innehåller en uppmaning till betalning. Dock ställs det inga krav på att det anges i p-boten vilka parkeringsvillkor det är som har brutits mot. Parkeringsbolaget bör därför kunna i efterhand ändra sig till varför de kräver din bror på betalning.

Bevisning 

Som du skriver så anses det parkeringsvakten har antecknat som trovärdigt, och när ord står mot ord så bedöms ofta parkeringsvaktens berättelse som mer trovärdig. Som du också skriver så kan dock en osammanhängande berättelse från parkeringsvakten eller osammanhängande ändringar av parkeringsvaktens berättelse leda till att parkeringsvakten bedöms som mindre trovärdig. Vi kan tyvärr säga att det är svårt att bevisa att bilen inte varit på ett visst ställe under de minuter som parkeringsvakten har angett, speciellt när man vid tillfället inte förväntar sig att behöva bevisa något sådant. Tyvärr krävs det nog i tingsrätten att du kan lägga fram något som visar att bilen inte stod där parkering var förbjuden under de minuter som parkeringsvakten har angett.

Ta över talan från din bror 

Enligt 7 § kontrollavgiftslagen är ägaren av bilen och föraren solidariskt ansvariga för att kontrollavgiften betalas. Det innebär att parkeringsbolaget kan välja vem av er de vill kräva pengar av och låta dig och din bror i efterhand kräva pengar av varandra ifall den av er som betalat anser att den andre ska betala. Parkeringsbolagen vänder sig dock oftast till ägaren av fordonet, eftersom det är lättare för dem att fastställa vem som är ägare än vem som var förare. Eftersom parkeringsbolaget lika gärna skulle kunna vända sig till dig och kräva betalning och din bror i efterhand skulle kunna vända sig till dig för att kräva betalning ifall han blir tvungen att betala till parkeringsbolaget så bör du personligen kunna föra talan i tingsrätt mot parkeringsbolaget. Frågan är dock vad du har att vinna på att göra det.

Den form av talan du skulle kunna få föra i tingsrätt mot parkeringsbolaget är en s.k. negativ fastställelsetalan 13 kap 2 § rättegångsbalken. Du skulle då behöva stämma parkeringsbolaget i tingsrätten och yrka att tingsrätten ska fastställa att du inte är skyldig att betala kontrollavgiften till parkeringsbolaget. En nackdel med en sådan dom från tingsrätten är att den enbart skulle röra din betalningsskyldighet, och inte din brors. En fördel är att parkeringsbolaget sannolikt skulle förlora i tingsrätten mot din bror om de efter att ha förlorat mot dig stämmer din bror. En ytterligare nackdel är att parkeringsbolaget skulle kunna dra in din bror i den process du startar genom att stämma parkeringsbolaget enligt 14 kap 6 § rättegångsbalken.

Eftersom parkeringsbolaget har rätt att rikta sitt betalningskrav mot din bror så krävs det att du kommer överens med parkeringsbolaget om att dom inte ska rikta några krav mot din bror och att ifall det finns ett betalningsansvar så är det enbart du som är betalningsansvarig för kontrollavgiften.

Att ta frågan till tingsrätten leder inte till att någon av er hamnar i något register, förutom att målet i sig hamnar i tingsrättens register. Om du eller din bror får en dom emot sig i tingsrätten om att du eller han är skyldig att betala kontrollavgiften och ändå vägrar att betala kan den betalningsskyldige hamna i Kronofogdens register om parkeringsbolaget tar domen till Kronofogden för att kräva ut betalning. Kreditupplysningsföretag hämtar ofta information från Kronofogdens register och om man förekommer där kan det vara svårare att ta lån och liknande.