Min storebror och hans fru har bestämt sig för att skiljas. Min brors fru har lyckats att få min bror att skriva under ett kontrakt där det står att hon får tillåtelse att flytta från staden med deras två barn och att hon ska ha största delen av vårdnaden, dvs att han endast får ha dem hos sig varannan helg. Just nu bor hon kvar i stan och de turas om att ha dem varannan vecka. Det funkar bra tycker min bror och har nu ångrat sig angående vårdnaden, han vill ha dem varannan vecka och att de helst ska få gå kvar på samma förskola osv. 

Hon hävdar att hon i och med kontraktet kan göra som hon vill och att han inget har att säga emot. Kan hon göra som hon vill? Även om han inte trodde det var ett “riktigt” kontrakt då han skrev på, för det trodde han inte att det var, han säger att bara ville lugna hennes tjat genom att skriva under det. Vad kan vi göra? 

 

 

Hej och tack för din fråga!

Föräldrarna till ett barn har möjlighet att avtala om bl.a. vårdnad och boende under förutsättning att avtalet är skriftligt och godkänt av socialtjänsten, 6 kap 14 a § st. 2 föräldrabalken (FB) och 6 kap 6 § FB. I beslut om vårdnad och boende ser socialtjänsten till barnets bästa enligt 6 kap 2 a § FB.

Om samtliga krav har uppfyllts har avtalet samma verkan som en domstols dom och innebär att det kan verkställas enligt 21 kap 1 § FB. Eftersom det av din beskrivning inte framkommer att socialnämnden har godkänt avtalet som din bror och hans fru har upprättat, utgår vi ifrån att ett godkännande inte har getts och avtalet är således inte giltigt. Det ska dock påpekas att även i det fall som avtalet är giltigt kan det ändras genom dom i fråga om vårdnad, 6 kap 5 § FB. Samma sak gäller enligt 6 kap 14 a § FB i fråga om boende.

Vi föreslår att din bror i första hand försöker prata med barnens mamma för att nå en gemensam lösning. Om de inte kan komma överens på egen hand så erbjuder kommunen hjälp genom rådgivning och samarbetssamtal för att kunna upprätta ett avtal om barnets boende, 5 kap 3 § socialtjänstlagen. Om barnens mamma inte är villig att medverka under samarbetssamtalen är sista utvägen att gå till domstol.

Värt att nämna är att parterna så långt som möjligt bör undvika att låta rätten att besluta om barnens boende, dels pga. rättegångskostnaderna och dels för att barnen i sådant fall blir indragna i tvisten. Vardera parten ska själv stå för sina egna rättegångskostnader. Domstolen kan dock besluta om att fördela kostnaderna annorlunda om den ena parten har orsakat en onödig rättegång, 6 kap 22 § FB.

Om barnens mamma eller pappa väcker talan i domstol, kan din bror under vissa förutsättningar få rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten delvis ersätter de kostnader som skulle uppstå för din bror genom en eventuell tvist i domstol, exempelvis kostnad för advokat. Observera att staten endast delvis ersätter kostnaderna, vilket innebär att din bror skulle behöva betala för en del av kostnaderna själv. I första hand ska din bror dock kontrollera om han har en försäkring och om denna täcker eventuella kostnader i samband med en tvist. Om försäkringen täcker denna form av kostnader har han nämligen inte rätt till rättshjälp, utan ska istället vända sig till sitt försäkringsbolag, 9 § st 1 rättshjälpslagen. Din bror ska också ha behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till hans kostnader i tvisten, 8 § rättshjälpslagen. Denna bedömning gör Rättshjälpsmyndigheten eller en domstol.