Hejsan!
Arbetar på snabbmatsrestaurang sedan sommaren 2011. Började som medarbetare och är nu restaurangchefsassistent. Jag är ansvarig på de pass jag arbetar och tar alltid hand om medarbetarnas kassor när de skall gå hem. Då räknar jag allt och “bankar” pengarna”. Under ett nattpass i helgen som gick, fattades det 600kr. Det gick inte att få fram vad dessa pengar fanns så jag var tvungen att “banka” med detta minus i kassan. Detta har hänt andra vid tidigare tillfällen, alltså inta bara mig. Samma sak har har nu under veckan hänt en av de andra restaurangchefsassistenterna. Viktigt att veta är att det har saknats från samma kassa och person. Det som hänt nu är att vi två som varit ansvariga för arbetspassen skall polisanmälas och få en skriftlig varning. Detta är något som inte gjorts förut. Känns mycket jobbigt och detta kan ju skalda våra möjligheter när man vill söka ett annat jobb. Hur skall jag agera?

Hej och tack för din fråga!

Vi uppfattar din fråga som att det i huvudsak är de straffrättsliga aspekterna som är intressanta för er, därför behandlar vi den skriftliga varningen på ett kortare och mer allmänt sätt. I den här typen av konflikt är det i regel bra att i första hand försöka prata ut mellan arbetsgivare och arbetstagare. I många fall tjänar båda parter på att inte göra en rättslig process av en konflikt då det kan bli dyrt och långdraget, samt att den kan vara allmänt otrevlig att gå igenom. 

Något som är viktigt att komma ihåg är att en polisanmälan inte automatiskt innebär att man blir straffad för ett brott. Det skall visas väldigt noga både vad som har hänt, vem som har gjort vad och vad personens uppsåt har varit med sina handlingar. Om inte dessa aspekter kan redas ut tillfredsställande kommer ingen att åtalas för brottet. De brott som eventuellt kan aktualiseras i och med polisanmälan är Förskingring och/eller Stöld. Det beror helt och hållet på vilket ansvar man kan sägas ha haft för att redovisa pengarna. Då ni har haft ett övergripande ansvar för att redovisa dagskassorna skulle förskingring troligen vara aktuellt då just redovisningsansvaret är det som skiljer de båda brotten åt. Att tänka på är att det i båda fallen skall kunna styrkas ett uppsåt att tillägna sig egendomen. Om det inte går att visa, kan man inte dömas för något av dessa brott. Om man döms för något av dessa brott är det med tanke på de mycket små beloppen troligt att man döms för den ringare graden av brottet, i detta fallet undandräkt. För att det ska bli aktuellt att väcka åtal mot någon av er krävs det att det skall gå att visa att just ni har tagit pengarna och haft uppsåt att tillägna er dem. 

Den skriftliga varningen är någonting som påverkar er relation med arbetsgivaren. Ifall en arbetsgivare behöver säga upp en anställd på grund av personliga skäl kan en skriftlig varning utgöra underlag för uppsägningen, Givetvis kan det kännas osäkert att ange er arbetsgivare som referens när ni söker jobb i framtiden, men så kan det givetvis kännas ändå med tanke på dessa händelser.

Sammantaget skulle det bästa vara att föra en dialog med era chefer och på ett tydligt sätt framföra er bild av hur situationen har uppstått.