Jag har i tidigare enskild firma blivit betalningsskyldig för en skuld som vunnit laga kraft efter tingsrätten dom och jag kan inte betala den. Via kronofogden har de fått veta att inga tillgångar finns och nu hotar dom med personlig konkurs.

Om det blir personlig konkurs, kan dom röra min sambos tillgångar? Hon har t.ex. ett hus som hon äger till 99% men där skulden på huset står på mig.

Har försökt göra en månads betalavtal men dom tyckte det var för lite.

Hur skulle man kunna lösa det utan personlig konkurs? Vad händer vid konkurs och hur länge håller det på? Skulden finns väl kvar när konkursen är klar?

Kan tingsrätten gå med på konkurs?

 

Hej och tack för din fråga!

En av dina frågor som vi förstod det var att du ville veta lite allmänt om vad en personlig konkurs innebär. Det första som händer är att en ansökan skickas in till tingsrätten om att någon som är på obestånd skall försättas i konkurs vilket regleras i 1 kap. 2 § konkurslagen (KL). Med obestånd, eller insolvens som det också kallas, menas att man inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.

Tingsrätten tar beslut om någon ska försättas i konkurs. Du undrade hur lång tid det brukar ta innan tingsrätten fattar beslutet och enligt 2 kap. 16 § KL ska tingsrätten inom två veckor från ansökan kommit in till rätten ha en förhandling för prövning av ansökningen. Om det finns särskilda skäl får förhandlingen ske senare men senast inom 6 veckor.

Om tingsrätten beslutar om konkurs utses enligt 2 kap. 24 § KL en konkursförvaltare som bland annat ta hand om den som försatts i konkurs egendom (konkursboet) och som ska göra en förteckning över tillgångar och skulder (bouppteckning).

Den som är försatt i konkurs får inte längre bestämma över egendom som hör till konkursboet, enligt 3 kap. 1 § KL. Dit räknas enligt 3 kap. 3 § KL all egendom som tillhörde den som försatts i konkurs när konkursbeslutet meddelades. Man får alltså inte sälja, ge bort sådan egendom eller betala skulder med pengar som hör till konkursboet. Den ekonomiska handlingsfriheten återfås först när konkursen har avslutats.

Den som går i konkurs har däremot en rätt att för egen del behålla viss egendom som han behöver för sitt eller familjens personliga bruk (t.ex. kläder och möbler) och föremål av övervägande personligt värde (t.ex. vigselring). Detta finns reglerat i 5 kap. 1-2 §§ utsökningsbalken (UB).

Som vi förstår det är en annan av dina frågor om din sambos hus kan utmätas för dina skulder. Enligt 4 kap. 24§ UB får fast egendom utmätas om det framgår att egendomen tillhör den skuldsatte. Om den skuldsatte har lagfart på egendomen får utmätning genomföras om det inte framgår att egendomen tillhör annan.

Din sambos hus är fast egendom och då du beskriver att din sambo äger huset till 99 % bör det vara hon som innehar lagfarten för fastigheten. Om det är så att ni äger fastigheten tillsammans och du står som innehavare till 1% av den kan borgenären kan enligt utsökningsbalken 8 kap. 8§ begära att hela huset ska säljas för att täcka dina skulder. De pengar som inte tillhör din andel skulle då gå till din sambo. Eftersom du endast äger 1 % är detta något som bara görs om pengarna inte går att driva in på något annat sätt.
Om borgenären inte begär att hela huset ska utmätas är det bara din andel av huset som kan utmätas för dina skulder, alltså 1 %. En lösning för att undvika utmätning av din sambos hus är att hon köper ut dig från ditt ägandeskap så du kan betala skulderna med de pengar som kommer in. Det är också något som kommer att erbjudas som lösning om begäran om försäljning av fastigheten skulle komma in.

Du berättar också att du erbjudit din borgenär att betala dina skulder med 4 000 kr/månad men att denne inte accepterat erbjudandet. Tyvärr kan du inte göra något mer för att få borgenären att acceptera ditt erbjudande då denne väljer själv om den godtar erbjudandet eller inte.

Precis som du nämner så kommer de skulder som inte blir betalda i en eventuell konkurs att stå kvar efter att konkursen är avslutad. Ett annat alternativ skulle i detta fall vara skuldsanering som kortfattat innebär att den som är svårt skuldsatt slipper betala hela eller delar av dina skulder. I de flesta fall får man en avbetalningsplan på fem år och om dessa betalningar sköts leder till det att man blir skuldfri när de fem åren gått. Om du har fler frågor kring skuldsanering så kan man alltid vända sig till sin kommun. På denna hemsida,http://www.hallakonsument.se/sok-din-kommuns konsumentverksamhet/ finns kontaktuppgifter till alla kommuners budget- och skuldrådgivning