Hej. Jag har en lägenhet och står alltså på kontraktet. ALLT är mitt. Jag har nu efter 4 år gjort slut med min pojkvän och jag vill att han ska flytta ut. Jag vill inte vara fånge i mitt eget hem, hur får jag ut honom?

Hej och tack för din fråga!

Som vi har förstått det så vill du att mannen som du bor med ska flytta från ditt hem. Detta är vår utgångspunkt. Det framgår inte klart vilken relation du har till mannen som bor hos dig. Du säger att ni har gjort slut. Eftersom ni fortfarande bor tillsammans tolkar vi det som att ni fortfarande ur juridisk synpunkt kan ha någon form av relation. Som vi ser det finns det ur juridisk synvinkel tre olika relationer som du kan ha till mannen. Ni kan vara sambor, ni kan vara makar (gifta) eller han kan vara en inneboende som bor hos dig gratis. Vi kommer först skriva om vad vi anser gäller om mannen är en inneboende som bor hos dig gratis, sedan vad som gäller om ni är gifta och sist vad som gäller om ni är sambor. 

Mannen är en inneboende som bor hos dig gratis

Om mannen som bor hos dig inte har ingått ett hyresavtal med dig borde han inte ha någon rätt att göra anspråk på att få vistats i lägenheten. Det borde inte finnas några juridiska hinder mot att du ber mannen att flytta. Om mannen vägrar att flytta när du bett honom om det kan han göra sig skyldig till hemfridsbrott (Brottsbalken 4 kap 6 §).

Du och mannen är gifta

Om du och mannen är gifta är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Äktenskap mellan makar föreligger tills dess att äktenskapsskillnad sker (ÄktB 5 kap 6 §). Makar har underhållsplikt gentemot varandra vilket innebär att makarna ska se till att den andre makens personliga behov tillgodoses (ÄktB 6 kap 1 §). Om du skickar ut din man och han inte har någonstans att bo bryter du mot underhållsplikten. Domstol kan då erlägga dig att fullgöra underhåll till din man i form av underhållsbidrag (ÄktB 6 kap 5 §). För att bli av med sin underhållsplikt kan man skilja sig. Detta sker genom äktenskapsskillnad (ÄktB 5 kap 6 §). I vissa fall kan dock make bli skyldig att betala underhållsbidrag även efter äktenskap (ÄktB 6 kap 7 §).

Du och mannen är sambor

Sambor ska vid upphörandet av samboförhållandet dela på deras gemensamma bohag och bostad (Sambolagen(SamboL)8 §). Bostaden är gemensam om den införskaffats för gemensam användning (SamboL 3 §). Du beskriver att bostaden införskaffades innan mannen flyttade till Sverige. Förutsatt att bostaden inte införskaffades för att ni skulle bo där gemensamt så är bostaden inte gemensam bostad enligt sambolagen. Mannen borde därför inte ha någon rätt till bostaden vid en eventuell bodelning av samboegendomen. 

Vidare finns det ingen underhållsplikt i samboförhållanden. Det verkar inte finnas några regler som hindrar att du ber mannen att flytta. Om mannen vägrar att flytta när du bett honom om det kan han göra sig skyldig till hemfridsbrott (Brottsbalken 4 kap 6 §).

Även om du har lagens regler på din sida kan det vara svårt att få rätt om han helt enkelt vägrar flytta. Vi kan därför råda dig att kontakta en kvinnojour eller polisen för att få hjälp med ditt problem.