Hej!

I mitt ärende hos PRV har en invändare begärt anstånd en hel månad efter tidsfristen, dvs efter sista dagen han hade på sig att inkomma med svar. Begäran kom in en hel månad för sent och han har fått anstånd. Han sägs vara en ansedd jurist. Han påstår att han aldrig “fick” PRVs brev. Det borde vara hans skyldighet att bevaka sitt ärende även om han inte “fick” brevet och hört av sig långt tidigare. Har PRV verkligen gjort rätt? Normal logik säger mig att eftersom han inte svarat inom utsatt tidsfrist borde hans rätt till invändning vara förbrukad och därmed att jag har rätt att behålla mitt varumärke. Är det idé att gå vidare och ifrågasätta PRV:s handlande och försöka att få anståndet ogiltig?

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi har förstått din fråga till oss är om PRV gjort rätt när de godkänt en försenad invändning av en man som anser sig inte blivit informerad i tid om din varumärkesregistrering.

Som regleras i 2 kap. 24 § Varumärkeslagen (VML) är tidsfristen för en invändning tre månader efter att en registrering kungjorts av PRV. Det står även uttryckligen att en försenad invändning ska avvisas. Rättspraxis på området har visat att det är väldigt viktigt att bevaka deadlinen på invändningen (ex.Patentbesvärsrätten 02-363).

I ditt fall har dock den sena invändningen på något sätt blivit godkänd av PRV. Det du då kan göra är att överklaga beslutet. 10 kap. 10 § VML reglerar överklagan av beslut och i ditt fall är det framförallt tredje stycket som är intressant, som just reglerar överklagan på grund av beslut med anledning av invändning. Överklagande har en tidsfrist på två månader från dagen från beslutet, vilket kan vara bra att veta om du vill gå denna väg. Ska du processa bör du kontakta en verksam jurist som kan hjälpa dig med stämningsansökan.