Hej,

Jag har CSN lån som har hamnat hos kronofogden. Jag har dock fått ett arbete och kronofogden utmäter en del av min lön sedan ett år tillbaka. Jag betalar också CSN direkt.
Min fru är amerikansk medborgare och bor där, har aldrig bott i Sverige men vi gifte oss i Sverige.

Jag undrar nu om min fru kan tvingas till att betala eller få delar av sina ägodelar eller fastigheter indrivna av kronofogden för att de ska kunna driva in skulden? Med andra ord kan hon också hållas ansvarig och således ersättningsskyldig för mina skulder? Allt hon äger finns i USA.

 

Hej och tack för din fråga!

Först och främst kan konstateras att oavsett ni är gifta eller inte så svarar ni, var och en, för era egna skulder, enligt 1 kap 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Ni är alltså inte skyldiga för varandras skulder, enbart av den anledningen att ni är gifta. Visserligen kan finnas en risk att en annan makes tillgångar blir utmätta, om det inte går att bevisa vem som är ägare till vad, 4 kap 19 § Utsökningsbalken (UB). För det krävs dock att ni varaktigt sammanbor med varandra, vilket det av din fråga verkar som att ni inte gör. Av den anledningen kan alltså din makes egendom inte bli utmätt på grund av dina skulder, redan genom intern svensk rätt.

Vidare kan inte din makes tillgångar, såväl fastigheter som lös egendom, belägna i USA, under några omständigheter, bli utmätta vare sig för dina eller hennes egna skulder här i Sverige. Detta beror på att Sverige saknar nödvändigt verkställighetsavtal med USA härom. Inte heller dina tillgångar, i Sverige, kan bli utmätta för att betala hennes skulder. Om du är intresserad av sådana här frågor, rekommenderar vi att du läser målet om den svenske uppfinnaren Håkan Lans.

Således kan din, i USA bosatta, fru sitta lugn i båten, så som vi uppfattar din fråga och mot bakgrund av de omständigheter som du angivit.