Hej!

Vår hyresvärd har bestämt att fibernät ska installeras (vilket vi inte behöver). Vi fick meddelande att en entreprenör skulle utföra det en måndag mellan kl X, och att extranyckeln då skulle förvaras i tuben (i dörren, man kommer då åt den utifrån). På informationen stod oklara uppgifter om att det skulle dras kabel i list och borras i betong och att det om möjligt skulle röjas en meter ut från den vägg som berörs. Vi flyttade ut möbler runt våra tele och bredbanduttag. Ingen installatör dök upp på hela veckan. Kollade med grannarna på lördag. De var arga / förtvivlade: När de kom hem hade de mötts av ett bombnedslag, ”alla” möbler i lägenheten hade flyttats, plockats ned och ställts i en hög, installatörerna hade gått fram och tillbaka med leriga skor. Ingenting var återställt på sin plats. Dessutom var installationen fult och klumpigt utförd. Våra frågor:

1, Måste vi som hyresgäster gå med på att installera fiberband?
2, Kan vi vägra släppa in installatören?
3) Kan hyresvärden släppa in dem med huvudnyckel utan att fråga oss (vi har plockat bort extranyckeln ur tuben eftersom de inte kom på utsatt dag och tid)?
4) Vi har ingen som helst möjlighet att rensa bort en meter från alla ev väggar som man möjligen kan tänka sig beröras (som sagt svårt att veta på deras knapphändiga instruktion, vi bor i en 4a), bl a har vi 6-7 bokhyllor. Om dessa måste plockas ned behöver vi flyttkartonger att lägga böcker i. Jag skriver fn på min avhandling och har absolut inte tid att ”flytta” på detta sätt” Kan vi skjuta på installation? eller helst avstå.

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Hyresrätt
1, Måste vi som hyresgäster gå med på att installera fiberband?

När hyresvärden ska genomföra åtgärder i lägenheten som inte är av sådan dignitet att det märkbart kommer påverka framtida hyra så krävs inget godkännande från er. Vi bedömer att installationen av fiberkabel är en sådan åtgärd då det kan ses som teknisk uppdatering av något redan befintligt.

Om hyresvärden däremot skulle vilja genomföra reparationer eller installationer som ”inte obetydligt påverkar fastighetens bruksvärde” så krävs ert godkännande. Exempel på detta är inglasning av balkong, reparation av kök eller badrum, installation av disk eller tvättmaskin när sådan inte har funnits tidigare.

2, Kan vi vägra släppa in installatörerna?

Men hänsyn till svaret på frågan ovan så kan ni tyvärr inte neka hyresvärden tillträde. Däremot så finns det vissa saker som hyresvärden måste ta hänsyn till. Då vi har bedömt att installationen inte är brådskande så ska hyresvärden minst en månad i förväg informera om när hen avser att vilja ha tillträde. Hyresvärden ska också försöka välja en tidpunkt som medför minsta möjliga problem för er. För tydlighetens skull så vill vi bara betona att detta inte innebär att ni kan vägra hen tillträde, något som skulle kunna leda till handräckning och i värsta fall uppsägning av hyresavtalet. Om skada (nedsmutsning) skulle uppkomma på exempelvis möbler eller inredning så har hyresvärden en skyldighet att ersätta dessa.

3) Kan hyresvärden släppa in dem med huvudnyckel utan att fråga oss (vi har plockat bort extranyckeln ur tuben eftersom de inte kom på utsatt dag och tid)?
Som sagt finns inget absolut krav på att ni måste samtycka till hyresvärdens valda tidpunkt så länge hen har informerat om den i god tid. Däremot så kan inte hyresvärden själv gå in med nyckel utom i verkliga nödlägen, men ni måste i så fall bereda hyresvärde tillträde på den utsatta tiden.

4) Vi har ingen som helst möjlighet att rensa bort en meter från alla ev. väggar som man möjligen kan tänka sig beröras (som sagt svårt att veta på deras knapphändiga instruktion, vi bor i en 4a), bl. a. har vi 6-7 bokhyllor. Om dessa måste plockas ned behöver vi flyttkartonger att lägga böcker i. Jag skriver f.n. på min avhandling och har absolut inte tid att ”flytta” på detta sätt” Kan vi skjuta på installation? eller helst avstå.

Mot bakgrund av vad som sagts ovan kan ni inte avstå från installation. Hyresvärden måste agera med omsorg och försöka undvika onödiga störningar för hyresgästen, så vårt råd är att ni försöker komma överens om en passande tid.