Hej!
Vår hyresvärd har beslutat att ett stambyte ska genomföras i samtliga lägenheter i vårt hus. Detta sker under en tvåmånadersperiod i höst och kommer bl.a. innefatta rörbyten i köket samt byten av alla ytor och rör i badrummet. De kommer dessutom behöva riva en vägg i förrådet bredvid badrummet då rören går genom där. På det stora hela kommer alla rum beröras av renoveringen.

Vi fick ett dokument som vi skulle skriva på vilket gav hyresvärden rätt att genomföra stambytet, detta skulle skrivas under och skickas in omedelbart, de meddelade också i brevet att det skulle bli ett informationsmöte veckor senare.

På mötet fick vi ny information som inte delgavs tidigare. Under åtta veckor kommer de att köra en industrifläkt i badrummet för att få bort fukt, denna fläkt ska stå på dygnet runt. Huset är från 60-talet och är väldigt lyhört, vi förklarade detta för hyresvärden som inte vill erbjuda ett tillfälligt boende utan kunde bara råda oss att flytta.

Vi undrar därför om hyresvärden är skyldig att erbjuda ett tillfälligt boende ifall hemmiljön kan uppfattas som hälsofarlig till följd av konstant buller och oljud?

Tacksam för svar!

 

Hej och tack för din fråga!

Hyresvärden har en skyldighet att underhålla hyresrätten så att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, alltså att ni ska ha en godtagbar standard i er lägenhet. Det görs en gränsdragning mellan de underhåll som en hyresvärd är skyldig att genomföra och de förbättringsåtgärder som hen kan genomföra. Stambyte är typiskt sett en sådan underhållsåtgärd som en hyresvärd är skyldig att utföra och behöver egentligen inte be om tillstånd för detta. Den nya informationen förändrar därför inte er situation.
Det finns ingen lagstadgad rätt till en sådant tillfälligt boende som du efterfrågar, däremot finns det möjlighet att få en hyresnedsättning under renoveringsperioden. Enligt 12 kap 16 § Jordabalken framgår det att en hyresgäst kan erhålla hyresnedsättning till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lägenheten. Vanligtvis har hyresvärden avtalat bort den rätten, men det är något vi tycker du borde undersöka.