Hej!

Vi har ett problem jag hoppas ni kan hjälpa oss med. Vi bor i en hyresrätt i Stockholm. Våra grannar går titt som tätt ut på balkongen som ligger bredvid oss och röker cigaretter. Röken kommer in på vår balkong, när vi vädrar in i vårt sovrum och kök. Det luktar inte gott. Till saken hör att min hustru lider av en fruktansvärd huvudvärksjukdom som heter Hortons Huvudvärk, den får vanlig migrän att likna en sommarbris. Hon är tvungen att ta syrgas för att bli hjälpt med denna sjukdom, och ibland får hon ta det upp till fem gånger per dag.

Denna sjukdom triggas bl.a. av cigarettrök, dvs det blir betydligt värre.

I går fick vi nog och gick över för att prata med grannarna. Vi vädjade och bad de att inte gå ut på balkongen och röka, utan att kanske gå ned på gården, men de verkade inte förstå allvaret. Utan de menade att vi skulle jämka om detta, och försöka hitta en kompromisslösning. De menar att de har lika stor rätt att gå ut och röka på balkongen som vi att vara på vår.

Vad kan man göra? Jag blir så olycklig när min kära hustru inte kan sitta på balkongen pga detta. Skulle det hjälpa om man kommer med ett läkarintyg, eller har grannen lagen på sin sida?

 

Återkoppling av juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Eftersom att du bor i en hyresrätt får vi vända oss till 12 kap jordabalken (JB) där hyresförhållanden regleras.

Av 12 kap 25 § JB framgår att man som hyresgäst har en skyldighet att inte störa sina grannar. Man får inte utsätta sin omgivning för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller avsevärt försämra boendemiljön i sådan grad att de inte skäligen bör tålas.

Om det förekommer sådana störningar ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse för att få störningarna att upphöra.

Rättar sig inte hyresgästen efter tillsägelsen utgör det en grund för att förverka hyresrätten enligt 12 kap 42 § st 1 p 6 JB. Det får ske i förtid och alltså utan någon uppsägningstid.

Vad som utgör en störning i lagens mening ska bedömas utifrån den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljehus ska behöva tåla och båda lägenhetsinnehavarnas intressen måste därför ställas mot varandra. I ert fall är det rökande grannar på balkongen som utgör störningen. Just rökande grannar har varit uppe för diskussion i domstolarna vid ett flertal tillfällen de senaste åren. I de fallen har det slagits fast att den som bor i ett flerfamiljehus måste tåla att tobaksrök från grannen kan komma in i hemmet när fönster eller dörrar är öppna. Vidare anser domstolen att det inte är rimligt att kräva att rökande grannar eller fastighetsägare vidtar särskilda åtgärder i en sådan situation. Rökdofter som kommer in i lägenheten med stängda fönster och dörrar kan därmed kanske utgöra sådan störning enligt 12 kap 25 § JB.

I förevarande fall är din hustru sjuk vilket kan göra situationen annorlunda, eftersom tobaksröken i större utsträckning påverkar din hustrus hälsa. Det kan därför vara så att dina grannars rökande utgör en störning i lagens mening.

Om din granne inte är samarbetsvillig tycker vi i första hand att du ska kontakta din hyresvärd och berätta om besvären. I andra hand vända dig till en verksam jurist som eventuellt kan driva ditt mål vidare.