Hej,

 

Min mamma är till åren kommen och börjar bli dement. Det har gått så långt att hon nu bor på vårdhem. När jag började röja i hennes hyreslägenhet såg jag att en del av parketten i vardagsrummet är helt förstörd där en blomma stått. Slipning är uteslutet som jag ser det. Den bedömningen gjorde även besiktningsmannen som menar på att en helt ny parkett är det enda möjliga. 21 kvm kostar 20 000 kr. Livslängden på ett parkettgolv är 35 år. Mamma har bott i lägenheten i 23 år men de menar på att de inte gör någon avräkning de 15 första åren utan räknar av 5% av kostnaden per år efter 15 år. 8 år á 5% ger 40% vilket betyder att de avser att skicka en faktura till mamma på 12 000 kr och själva stå för 8 000 kr. Är detta rimligt och framför allt – är det vanligt att inte göra någon avräkning de första 15 åren? Vidare undrar jag om inte allt ryms under “normalt slitage”. Visserligen är det mamma som orsakat vattenskadan men det måste ha skett under många års tid och inte uppmärksammats förrän nu.

 

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Din fråga tycks gå att dela upp i två separata frågor:

  • Är ni över huvud taget skyldiga att ersätta golvet?
  • Är avräkningsmodellen som används korrekt?

 

 

1) För att en hyresgäst skall ersätta en hyresvärd för skador ska skadorna uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse eller vållande, 12:24 JB.

 

Här har en kruka stått placerad direkt mot golvet. Krukan har läckt ut vatten vilket lett till att golvet i fråga förstörts. Omständigheter som kan peka mot att något är vårdslöst är dock om det är något som en normal aktsam person inte skulle göra.

 

Det finns ett HD-avgörande där det inte var att anse som vårdslöst att en vattenskada uppstod när ett akvarium gick sönder. Akvariet var ägnat för hemmabruk och uppställt samt underhållet på ett normalt sätt och skadan uppkom efter att en av fogarna lossnat, NJA 1991 s. 476.

 

Det kanske inte i sig är vårdslöst att sätta en kruka på golvet. Däremot tycks det vara så att den stått orörd under en mycket lång tid utan att någon undersökning gjorts om krukans kvalitet – detta skulle nog kunna vara vårdslöst.

 

Det är ofta svårt att avgöra huruvida en handling är att anse som vårdslös eller inte. Ytterst är det upp till en domstol att avgöra detta. Ska vi försöka oss på att förutspå en utgång baserat på det lilla vi fått höra så är den att det nog får anses som vårdslöst av er som hyresgäster och att ni skall stå för skadan.

 

 

2) Rörande den avskrivningsmetod som används av hyresvärden så låter den ej korrekt. Huvudregeln återfinns i Skadeståndslagen 5:7 och där anges det att avdrag skall göras för värdeminskning. Ett föremåls värde börjar minska direkt vid användning och har det en beräknad livslängd på 35 år så bör också avdragen beräknas på 35 år. Hyran som betalats under de 23 åren har delvis syftat till att betala underhåll av lägenheten, inklusive underhåll av golvet.

 

Vi var i kontakt med en hyresrättsförening som var av samma åsikt – avskrivningen bör börja redan under första året.

Det borde därför vara en god idé om ni kontaktar er egen hyresrättsförening som troligen kan bistå er vid en eventuell konflikt. För även här är det en domstol som ytterst avgör om kravet från hyresvärden är korrekt eller ej.