Hej, min dåvarande man och jag köpte ett hus 2002 direkt av säljaren. Vi betalade av huset på 50 månader sen var huset vårt. Nu skilde vi oss 2009 och båda flyttade från huset. Min dåvarande man står på alla papper men vi har ju båda betalat huset och renoveringar. Nu är jag omgift och min dåvarande är sambo, nu har han sålt huset och kommer att behålla hela köpeskillingen själv. Har jag rätt till hälften och hur gör jag för att få pengarna?? Huset har stått tomt och oanvänt sedan vi flyttade ut 2009 tills nu.

Hej och tack för din fråga! 

Enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) ska bodelning ske mellan makar när de skilt sig, så länge det finns giftorättsgods att dela på och någon av makarna inte begärt att få överta en gemensam bostad. Enligt 10 kap 1 § ÄktB ska allt giftorättsgods ingå i bodelningen. Det följer av 7 kap § 1 ÄktB att all egendom som en make har är giftorättsgods så länge den inte räknas som enskild egendom. I 7 kap 2 § ÄktB finns en uppräkning av egendom som räknas som enskild. Det är bland annat egendom som är borttagen genom äktenskapsförord, villkorad gåva, eller testamenterad egendom. 

Det framgår inte av dina uppgifter om ni har äktenskapsförord, eller om något annat av undantagen är tillämpliga. Därigenom torde huset vara giftorättsgods. 

Om huset är giftorättsgods gäller följande. Vid en bodelning delas makarnas egendom först upp i två delar utifrån vem som står som ägare till vad enligt 11 kap 1 § ÄktB. Då din man står på alla papper kan tänkas att han står ensam på lagfarten och det innebär att huset tas upp som hans egendom. När uppdelningen efter ägande är klar har vardera make rätt att räkna av sina eventuella skulder från sin del av egendomen enligt 11 kap 2 § ÄktB. Det som återstår av giftorättsgodset ska sedan delas lika mellan makarna enligt 11 kap 3 § ÄktB. 

Därmed har du rätt till hälften av pengarna från försäljningen om huset utgör giftorättsgods. Det finns dock en viss risk för att du inte har rätt till några pengar. Det kan ha varit så att din make valde att få huset på sin lott vid bodelningen enligt 11 kap 7 § ÄktB. Han har rätt till det eftersom han är ägare till huset. Om huset tillhör hans lott har han rätt att behålla det och ta alla pengarna från försäljningen, så länge du vid bodelningen fick pengar eller egendom som kompensation för att han behöll huset. Det följer av 11 kap 11 § ÄktB. Om du inte fick någon kompensation för att din f.d. man behöll huset har du en fordran mot honom motsvarande de pengar som fattas enligt 11 kap 11 § ÄktB. Det innebär att du i så fall har rätt att kräva pengar av honom. 

Om någon bodelning inte skedde när skilsmässan ägde rum kan du förmodligen begära att bodelning ska ske i efterhand. 

Det finns kanske en möjlighet för dig att ogiltigförklara försäljningen av huset. Om ni använt huset som gemensam bostad kan din make inte sälja den utan ditt skriftliga samtycke enligt 7 kap 5 § ÄktB. Du kan väcka talan om ogiltigförklaring inom tre månader från att du fick kännedom om försäljningen enligt 7 kap 9 § ÄktB. Notera dock att om din make fick huset på sin lott i bodelningen har han rätt att sälja det. 


Om du vill kräva pengar av din f.d. man eller göra andra anspråk mot honom borde du rådgöra med en verksam jurist. Om du kan kräva något eller inte är som ovan förklarats beroende av många olika omständigheter som är svåra att bedöma för någon utan juridiska expertkunskaper.