Vi är ett äldre par utan barn. Vi har skrivit ett gemensamt testamente där vi valt ut några som vi vill ärva oss. Frågan är om någon av oss går bort kommer då detta testamente att behöva registreras någonstans och därmed avslöjas vilka arvingar det är. Eller kan detta förvaras i bankfack till båda är borta och då komma fram.
 

Hej och tack för din fråga!

Du vill veta om ditt och din partners testamente behöver registreras någonstans samt om arvtagarna behöver avslöjas innan du och din partner går bort.

Det går idag inte att registrera sitt testamente någonstans. Istället kan man låta det ligga i ett bankfack eller utse en testamentsexekutor och låta den personen förvara testamentet åt er. Arvtagarna behöver då inte avslöjas förrän ni båda har gått bort om ni inte vill det.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att formkraven i 10 kap Ärvdabalken (ÄB) är uppfyllda.