Hej!

Min mamma är God Man till pappa som har Alzheimers sedan 13 år tillbaka. Pappa bor nu på hem då han pga. sjukdomen inte kan bo hemma. Han flyttade till vårdboende för 2 år sedan och mamma, som också är hans God man, besöker honom varje dag, och handlar allt vid behov. Innan pappa blev sjuk har de alltid haft gemensam ekonomi och gemensamt konto.

Nu till frågan:
Överförmyndaren påstår att mamma, pga. pappas behov av God man och att han bor på vårdboende måste göra så att de har varsitt konto. Hon får inte använda pappas medel alls och ett arv står på ett spärrat konto. Hon har överklagat Överförmyndarens dom och ska till rätten. När jag hittade detta i föräldrabalken så undrar jag, kan hon få rätt? Kan det tolkas att samlevnaden mellan makarna har upphört? Vad jag förstår så tar Äktenskapsbalken över och mamma kan sköta pappas ekonomi och få tillgång till allt?

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Det första som kan konstateras är att din pappa pga. sjukdomen alzheimer behöver hjälp för att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person, 11 kap 4 § föräldrabalken (FB). ”God man” innebär att din mamma kan rättshandla för huvudmannen (din pappa). Huvudmannen har dock kvar sin rättshandlingsförmåga, dvs. förmågan att själv köpa, sälja, sluta avtal, processa etc. med den gode mannens samtycke till åtgärden. Det är nämligen så att ett godmanskap inte innebär någon inskränkning av huvudmannens rätt att förfoga över sin egendom. Med det menar vi att det spärrade kontot där arvet finns inte gäller gentemot huvudmannen (din pappa). När god man utses för en person så ska en förteckning av personens tillgångar lämnas in av den gode mannen till överförmyndaren. Överförmyndaren spärrar sedan personens alla konton, förutom ett personkonto/transaktionskonto, som den gode mannen och huvudmannen båda har möjlighet att förfoga över, för huvudmannens räkning. Din pappa kan göra vad han än önskar med de pengarna som finns på alla konton, spärrade liksom transaktionskonto, t.ex. ta ut pengarna från banken och ge bort pengarna etc. Skulle din pappa önska hjälp av sin gode man i en sådan situation, skulle han kunna ge gode mannen (din mamma) fullmakt. I det fallet blir din mamma fullmäktige och kan ombesörja huvudmannens önskemål. Gode mannen behöver inte begära tillstånd från överförmyndaren för att få fullmakt men däremot vore det bra om alla uttag kunde redovisas tillsammans med fullmakten. För att den gode mannen ska kunna kunna disponera över pengar på spärrade konton så måste ansökan göras hos överförmyndaren eller genom innehav av fullmakt. Din mamma har, enligt vad vi förstår, tyvärr inte någon möjlighet att disponera pengar som finns på spärrade konton utan överförmyndarens eller din pappas tillstånd.

Samlevnaden mellan makarna upphör inte men varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, 1 kap 3 § äktenskapsbalken (ÄB). Eftersom din mamma inte är din pappas förvaltare utan endast god man så har din pappa sin rättshandlingsförmåga i behåll. Det innebär att din mamma inte kan råda över din pappas ekonomi hursomhelst, detta trots att de haft gemensam ekonomi under många år. För att hon ska kunna råda över hans ekonomi krävs att hon antingen har fullmakt, överförmyndarens tillstånd eller förordnas som förvaltare. Rätten förordnar förvaltare när den enskilde är ur stånd att vårda sin egendom och det inte är tillräcklig med en god man, 11 kap 7 § FB. Den enskilde mister sin rättshandlingsförmåga när en förvaltare förordnas, 11 kap 9 § FB. Skillnaden om din mamma istället skulle vara din pappas förvaltare är att din pappa inte längre skulle ha möjlighet att fritt disponera över sina konton, detta gäller dock under förutsättningen att förvaltarskapet omfattar huvudmannens ekonomi.